Maliye Doktora Programı


Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
MLY 601Sosyal Bilimlerde Yöntem
Z3038
MLY 603
Vergilemenin Yasal Temelleri
S3037
MLY 605
Uluslararası Vergileme ve Vergi Sistemleri Analizi
S3037
MLY 607
Kamu Ekonomisi
S3037
MLY 609
Maliye Tarihi
S3037
MLY 611
Bütçe Yönetimi ve Mali Planlama
S3037
MLY 613
Optimal Vergileme Teorileri
S3037
MLY 615
Kamu Borç Yönetiminde Ülke Uygulamaları ve Analizi
S3037
MLY 617
Güncel Mali ve Ekonomik Konular
S3037
MLY 619
Kamu Maliyesi Analizi
S3037
MLY 621
Mali Düşüncenin Evrimi
S3037
MLY 623
Türkiye Ekonomisi
S3037

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
MLY 602
Vergi Sorunları ve analizi
S3037
MLY 604
Vergilemede Yeni Gelişmeler
S3037
MLY 606
Küresel Mali Olayların Karşılaştırmalı Analizi
S3037
MLY 608
Kamu Kesiminde Mali Saydamlık ve Davranışsal Kamu Maliyesinin Bu Sürece Etkileri
S3037
MLY 610
Yerel Yönetimler ve Mali Sorunları
S3037
MLY 612
Uygulamalı Bütçe
S3037
MLY 614
Parasal İktisat ve Politika Uygulamaları
S3037
MLY 616
Devlet Borçlarının Ekonomik Analizi
S3037
MLY 618
Karşılaştırmalı Maliye Politikası
S3037
MLY 620
Ekonomik Gelişme ve Vergileme
S3037
MLY 622
Büyüme ve Kalkınma
S3037


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr