Tezsiz Yüksek Lisans Süreci


Tezsiz Yüksek Lisans Sürecini İndirmek İçin Tıklayınız


   

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ

(ÖRGÜN VE 2.ÖĞRETİM PROGRAMLAR)


Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının azami süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 3 yarıyıldır. Öğrenciler 3 yarıyıl içerisinde 10 ders ve 1 Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadır.

Derslerin tamamlanma süresi İşletme ABD Profesyoneller için İşletme Tezsiz YL programı için 2 yarıyıl olarak planlanmıştır. İki yarıyılda başarısız olduğu dersler için öğrenci 3. yarıyılında eksik derslerini tamamlayabilir.


AKIŞ SÜRECİ

 BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Koşulları: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olmak. ALES ve yabancı dil şartı bulunmamaktadır.

Başvuru İşlemi: Aday, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OİBS) kayıt oluşturarak (oibs.mersin.edu.tr) başvuru için yüksek lisans programlarından en fazla 2 tanesini seçer.

Kabul İşlemi ve İlanı: Başvuran öğrencilerin lisans akademik not ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru olacak şekilde sıralanarak asil ve yedek liste oluşturulur ve Üniversite internet sayfasında sonuçlar yayınlanır.


KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrenci Numarası Atama: Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında önce asil listede yer alan öğrencilerin kaydı alınır, bu işlem tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Her bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından birer öğrenci numarası atanır.

Öğrenim Ücreti Yatırma (2. Öğretim Öğrencileri için): Öğrencinin kesin kaydının tamamlanması için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen 2. öğretim katkı payı ücretini yatırması gerekir.  Öğrenci, her dönem için tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri  (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.

Danışman Atama: Enstitü, katkı payını yatıran her öğrenciye, ilgili ABD’nin önerdiği bir danışman atar. Öğrenci, isterse ilgili ABD’na dilekçe ile başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilir ve bu talep Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülmek üzere ABD başkanlığınca Enstitüye iletilir (MEÜ.EÖ.FR-336).DERS KAYIT İŞLEMLERİ VE KATKI PAYI ÖDEMESİ

Ders Seçimi: Öğrenci, OİBS üzerinden akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Anabilim Dalının belirlediği seçmeli/zorunlu ders listesinden derslerini seçer ve kaydeder.

Katkı Payı Ödemesi (2.Öğretim Öğrencileri için): Ders aşamasındaki öğrenci, 2. ve 3. Dönemlerinde de tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri  (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır. Ödeme yapılmaması durumunda, öğrencinin ders kaydı o dönem iptal edilir.

Derslerin Onaylanması: Danışman, seçilen dersleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde onaylar.


DERS DÖNEMİ

Tezsiz YL programlarında ders dönemi 3 (üç) yarıyıl olup, öğrenci, toplamda 10 ders (30 Kredi) ve 1 Dönem Projesi dersini (son döneminde) başarıyla tamamlamak zorundadır. Öğrenci İşletme ABD Profesyoneller için İşletme Tezsiz YL programında birinci ve ikinci dönem 5’er ders ve 2. Dönemde ise buna ek olarak 1 dönem projesi dersini alarak derslerini tamamlamaktadır. Eğer, bu dönemde başarısız olunan ders olursa, öğrenci 3. Döneminde başarısız olduğu derslerin yerine danışmanının önerdiği başka dersler seçebilir.


Bir lisansüstü dersinden başarılı sayılmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (BB) puan olması gerekir.


DÖNEM PROJESİ

Dönem Projesi (DP), yalnızca üçüncü döneminde olan öğrencilerin alabileceği bir derstir.

Proje Konusu öğrenci ve Danışmanı tarafından dönem başında belirlenir. Öğrenci, projeyi ilgili dönem sonunda (3.yarıyıl sonunda) danışmanına teslim etmek zorundadır (DP teslimi İşletme ABD “Profesyoneller için Tezsiz YL” programı için 2. Yarıyıldır). Danışman, Dönem Projesi notunu başarılı/başarısız olarak ilgili dönemin final sınavlarıyla birlikte ÖİBS’de ilan eder. Dönem projesi için bütünleme sınavı yapılmamaktadır.MEZUNİYET VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

Mezuniyet: Ders dönemi sonunda ilgili ABD’nın belirlediği sayıda (zorunlu/seçmeli) dersleri ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci ders döneminin sonunda mezun olur.

3 Ders Sınavı: Öğrenci, 3. döneminin bütünleme sınavları sonrasında eğer 3 ders veya daha az sayıda olan derslerinden (Dönem Projesi Dahil) başarısız olursa akademik takvimde belirtilen tarihlerde 3 DERS SINAVI’na alınır.  3 ders sınavında başarılı olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır, aksi takdirde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler, Öğrenci İlişik Kesme Formu’nu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurup gerekli imzaları tamamlatarak Enstitüye teslim eder. 


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2 Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr