Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)


     Kadın Araştırmaları Ana bilim dalı Tezli Yüksek Lisans Programı YÖK Genel Kurulu'nun 26.08.2010 Tarihli kararıyla, Kadın Araştırmaları Ana bilim dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı YÖK Genel Kurulu'nun 06.06.2013 Tarihli kararıyla, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı ise YÖK Genel Kurulu'nun 25.09.2014 Tarihli kararıyla açılmıştır.
  Kadın Araştırmaları Programının amacı, toplumsal cinsiyet açısından teorik ve pratik uygulamaları dünya ve Türkiye genelinde ele alabilmek ve toplumsal cinsiyet hakkında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca, Kadın Çalışmaları alanına ilişkin bilimsel bakış açısı ve yöntem geliştirebilecek, araştırma, inceleme ve geliştirecekleri projeler ile alana katkıda bulunacak, bilgiyi üreten ve bilgiyi yorumlayabilen, kendi alanında yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyebilen ve çalışmalarını bu alana sunan öğrenciler yetiştirmek diğer amaçlarındandır. Kadın çalışmaları alanı, sosyal bilimlerin sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, ekonomi ile ayrıca sanat ve sağlık gibi farklı alanlarla kesişen interdisipliner bir yapıda olup kurulduğundan bu yana nitelikli, donanımlı akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalında farklı disiplinlerden Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi unvanlı öğretim üyeleri görev yapmakta, ders vermektedir. Programa konuya ilgi duyan, bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen dört yıllık lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
UKÇA 507TOPLUMSAL CİNSİYET, KİMLİK VE ÖNYARGILAR3037
UKÇA 511FEMİNİZM VE SOSYAL TEORİ3038
UKÇA 513OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETİ3038
UKÇA 521FEMİNİST EPİSTEMOLOJİ303
UKÇA 523SİNEMADA KADIN TEMSİLLERİ303
UKÇA 531KADIN ARAŞTIRMALARI VE HABER ANALİZİ303
2. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
UKÇA 502TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM3037
UKÇA 504ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADININ YERİ3038
UKÇA 506KADIN ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ3038
UKÇA 510TOPLUMSAL CİNSİYET VE SANAT3037
UKÇA 512KADIN VE SAĞLIK303
UKÇA 514TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE KADIN303
UKÇA 516YÖNETİMDE KADIN303
UKÇA 518ELEŞTİREL ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE MEDYA303
UKÇA 520TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA303
3. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
UKÇA 519DÜNYA EDEBİYATINDA KADIN30314
UKÇA 525KADIN RUH SAĞLIĞI303
UKÇA 533
AİLE SAĞLIĞI
303

DÖNEM PROJESİ
3031
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr