Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı


Tezli Yüksek Lisans programın amacı; turizm işletmeciliği alanında analiz ve sentez yeteneğine sahip, araştırmacı kimliğini benimsemiş, uzmanlık alanında bilimsel etik kurallarını öğrenmiş, alanıyla ilgili problemleri tespit edip, alternatif çözümler üretebilen, çalışma alanını belirleyerek, alanıyla ilgili tartışılan temel sorunsalları bilen, alanıyla ilgili yapılmış bir araştırmayı farklı ve uygun bir örneklem üzerinde yineleyebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, eksikliklerinin farkında olan ve sürekli ilerlemeyi hedefleyerek bunu gerçekleştirebilen, alanıyla ilgili akademik farkındalığa ulaşabilen, alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinden yararlanabilen ve ilgili paket programları kullanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen öğretim elemanı/yönetici adayları yetiştirmektir. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, yat-marina işletmeleri ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere, hizmet sektörünün diğer alanlarında da (bankacılık, sigortacılık hastane işletmeciliği, perakende işletmeleri gibi) operasyonel ve yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte akademik hayatına devam etmek isteyen mezunlar yine belirlenmiş şartları yerine getirdikleri takdirde doktora programlarına başvurabilmektedirler. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TİO 511İstatistik
Z3039
TİO 531
AraştırmaYöntem veTeknikleri
S3039
TİO 507
Turizm İşletmeleri Yönetimi
S3039
TİO 513
Turizm Pazarlaması
S3039
TİO 517
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
S3039
TİO 523
Turizm İşletmelerinde Rekreasyon Yönetimi
S3039
TİO 525
Örgütsel İletişim
S3039
TİO 527
Turizmde Güncel Sorunlar
S3039
TİO 529
Turizm İşletmelerinde Stratejik Finansal Yönetim
S3039
TİO 533
Turizm İşletmelerinde Değer Temelli Yönetim
S3039
TİO 545
Turizm İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü
S3039
TİO 555
Rekreasyon Araştırmaları
S3039
TİO 561
Yönetim Kuramları
S3039
TİO 563
Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi
S3039
TİO 565
Turizm Sektöründe Girişimcilik
S3039
TİO 567
Turizm Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi
S3039
TİO 569
Türkiye Ekonomisi
S3039
TİO 571
Bilgi Ekonomisi ve Turizm
S3039


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TİO 506
Turizm İşletmeleri Yönetimi Muhasebesi
S3039
TİO 512
Otel İşletmelerinde Satış Yönetimi
S3039
TİO 514
Pazarlama Araştırması
S3039
TİO 516
Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
S3039
TİO 518
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
S3039
TİO 526
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
S3039
TİO 528
Turizm İşletmelerinde İleri Finansal Analiz ve Planlama
S3039
TİO 530
Çalışma Sermayesi Yönetimi
S3039
TİO 534
Turizm İşletmelerinde İnovasyon
S3039
TİO 544
Turizm Sosyolojisi
S3039
TİO 546
Turizm İşletmelerinde Motivasyon Teorileri
S3039
TİO 548
Turizm Planlaması
S3039
TİO 566
Örgütsel Davranış
S3039
TİO 568
Turizmde Doyum
S3039
TİO 570
Turizm Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk
S3039
TİO 572
Turizm Sektöründe Fiyatlama Yöntemleri ve Analiz
S3039
TİO 574
Turizm Ekonomisi
S3039
TİO 576
AB ve Turizm
S3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr