Tarih Yüksek Lisans Programı


Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans Programına başlayan öğrenciler Eskibatı Tarihi (Eski Yunan ve Roma Tarihi), Ortaçağ Avrupa Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında tez çalışması yapma imkânına sahiptir. Anabilim Dalımız tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak, sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine, aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekân, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik vizyonumuzdur. Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, analiz ve sentez yapabilen, demokratik tutum ve davranışlar sergileyen, ulusal ve toplumsal duyarlılığa sahip, bir kaynak dilini (Osmanlıca, Latince, Eski Yunanca, Ortaçağ Fransızcası) kullanabilen, ideolojik saplantıları olmayan, yeteneğini ve sınırlarını bilen, yapacağı araştırma ve çalışmalarda yerel, ulusal ve evrensel dengesini kurabilen mezunlar yetiştirmek anabilim dalımızın temel vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır. Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı, araştırmacı ya da akademisyen olarak, hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmektir.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 101
Tarih Bilimine Giriş I
S2024
TAR 107
Osmanlıca I
S4045
TAR 115
İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I
S3033
TAR 113
İnsanlık Tarihine Giriş
S3034
TAR 201
Osmanlı Tarihine Giriş
S3035
TAR 215
Türk Hukuk Tarihi
S2025
TAR 217
Roma Tarihi
S2025
TAR 301
Türk Demokrasi Tarihi I
S2024
TAR 305
Türk Kültür Tarihi
S3035
TAR 323
Yeniçağ Avrupa Tarihi
S2025
TAR 327
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
S3036
TAR 401
Çağdaş Dünya Tarihi I
S2024
TAR 403
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
S2026
TAR 405
Türk İktisat Tarihi II
S2024


1.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 509
Modernleşme: Kuramlar, Uygulamalar
S3039
TAR 513
Osmanlıca Tarih Metinleri
S3039
TAR 519
Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarihçileri: Felsefe
S3039
TAR 523
Yeni ve Yakınçağlarda Osmanlı’da Deniz Kültürü ve Akdeniz
S3039
TAR 525
Roma Devlet Yönetimi
S3039
TAR 527
Yeniçağ Osmanlı Tarihinin Kaynakları
S3039
TAR 531
Türkiye’de Kamuoyunun Tarihsel Evrimi
S3039
TAR 533
İngilizce Tarihsel Metin Çevirisi I
S3039
TAR 539
Modern Türkiye’de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet
S3039
TAR 541
Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri
S3039
TAR 545
19. YY. Osmanlı İktisadi Düşüncesinin Evrimi
S3039
TAR 549
Diplomasi Tarihi
Z3039
TAR 551
Klasik Dönemde Osmanlı’da Devlet ve Toplum
S3039
TAR 553
Eski Yunanca I
S3039
TAR 555
Türk Yunan İlişkileri
S3039
TAR 557
Latince Gramer I
S3039
TAR 559
Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesine Göç
S3039


Bilimsel Hazırlık 2.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 102
Tarih Bilimine Giriş II
S2024
TAR 108
Osmanlıca II
S4045
TAR 120
İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II
S3036
TAR 222
Bizans Tarihi
S3036
TAR 230
Ortaçağ Avrupa Tarihi
S2024
TAR 302
Türk Demokrasi Tarihi II
S2023
TAR 306
XIX. Yyda Osm.’da Azınlıklar ve Milliyetçilik
S3035
TAR 308
Yakınçağ Avrupa Tarihi
S3035
TAR 310
Siyasal Düşünceler Tarihi
S2024
TAR 318
Tanzimat Dönemi Osmanlı Kurumları
S2023
TAR 320
Türk İktisat Tarihi I
S2024
TAR 402
Çağdaş Dünya Tarihi II
S2024
TAR 404
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
S3034
TAR 410
Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası
S2024
TAR 424Yerel Tarih Çalışmaları ve İçel Tarihi


2.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR508
Türk Siyasal Hayatının Gelişimi
S3039
TAR510
Osm. İmp.’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğu Sorunu
S3039
TAR514
19. Yüzyılda Osmanlı Toplum ve Devlet Yapısı
S3039
TAR516
Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarihçileri: Bilim
S3039
TAR520
Eskibatı Tarihi Çalışma Araçları
S3039
TAR522
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür ve Eğitim Politikaları
S3039
TAR524
Osmanlı Deniz Ticareti
S3039
TAR526
İngilizce Tarih Metinleri Çevirisi II
S3039
TAR 532
Cumhuriyet Türkiye’sinde Tarihçilik
S3039
TAR534
Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği
S3039
TAR536
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarih Yazımı
S3039
TAR538
XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları
S3039
TAR540
XVIII. Yüzyıl’da Kuzey ve Batı Kafkaslar
S3039
TAR542
Eski Yunanca II
S3039
TAR544
Tarih Yazımında Modern Yaklaşımlar
S3039
TAR546
Latince Gramer II
S3039
TAR548
19. yy’dan Günümüze Balkan Tarihi
S3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr