Psikoloji Yüksek Lisans Programı


Mersin Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak açılan psikoloji yüksek lisans programının süresi 2 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde Yüksek lisans programı "Genel Psikoloji" başlığı altında açılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler seçtikleri derslerle ve tez konusu seçimleriyle Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Endüstri/Örgüt Psikolojisi olmak üzere üç uzmanlık alanına yönlenebilmektedir. Programa kabul edilen öğrenciler en az 7 ders (2 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere) ve 1 seminer çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu aşamadan sonra öğrencilerin danışmanları yönetiminde yüksek lisans tezi yazmaları gerekmektedir. Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nın temel hedefi nitelikli psikoloji yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, lisans programında kazanılan psikoloji mesleğine dair kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Yüksek lisans programımızdaki amacımızın seçilen alanlarda öğrencilerin uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır. Akademik alanı tanıma, akademik dile hakim olma ve akademik yazım becerilerini geliştirme becerileri de bu kapsamdaki temel hedeflerimizdendir.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
PSİ 219Deneysel Psikoloji IS2233
PSİ 221Sosyal Psikoloji IS3033
PSİ 309Ölçme TeknikleriS3033
PSİ 463Endüstri PsikolojisiS3033


1. Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
PSİ 505İleri İstatistikZ3039
PSİ 509Öğrenme ve BilişS3037
PSİ 515Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Özel Konular: Önleme ve Müdahale ModelleriS3037
PSİ 519Sosyal Psikolojide Temel KonularS3037
PSİ 555Toplumsal Cinsiyet ve AileS3037
PSİ 551Örgütsel Psikolojide Seçme KonularS3037


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.




Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr