İngiliz Dil Bilimi Yüksek Lisans Programı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mersin Üniversitesinde eğitim-öğretime başlayan ilk bölümlerden biridir. Bölüm, diğer üniversitelerin aynı addaki bölümleri gibi, kuruluş aşamasında edebiyat ve kültür çalışmalarına dayalı bir program yürütürken, akademik kadrosundaki hızlı gelişme ve değişmeye bağlı olarak 1999-2000 akademik yılından başlayarak, dilbilim programı yürütmeye başlamıştır. Lisansüstü programları başarıyla tamamlayan mezunlara İngiliz Dilbilimi alanında Yüksek Lisans/Doktora diploması verilir.
 Yüksek Lisans programının amacı mezun adaylarını dilbilimsel yönteme ilişkin bilgi ve becerilerle kapsamlı biçimde donatmaktır. Program mezunları dilbilimsel bir problem tanımlayarak, bilimsel yöntemlerle probleme ilişkin veri toplayabilirler, uygun çözümleme yöntemini belirleyebilirler ve güvenilir sonuçlara ulaşabilirler.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
DB 517
Söylem Çözümlemesi
Z30314
DB 519
Biçimbilim
Z30316
DB 529
Anlambilim ve Edimbilimde Güncel Yaklaşımlar
Z30316
DB 531
Alan Çalışması
S30314
DB 533
Adli Dilbilim
S30314


2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
DB 522
Uygulamalı Dilbilim
Z30314
DB 524
Sözdizimi
Z30316
DB 530
Dilbilim Semineri
S30316
DB 532
Araştırma Yöntemleri
S30314
DB 534
Ruhdilbilim
S30314

*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr