Felsefe Yüksek Lisans Programı


 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1995 yılında kurulmuştur. Program felsefenin çok çeşitli alanlarını içermektedir. Bölümümüz, yüksek lisans öğrencilerine lisans düzeyinde kazandıkları felsefi birikim doğrultusunda, sıradan düşünüşten tamamen farklı olan felsefi düşünme yöntemiyle hemen her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri inşa etmeyi hedeflemektedir. Düşünme ve eyleme tarzlarını sıkı bir çözümlemeye tabi tutma davranışı kazandıran, onları zenginleştirecek bir eğitimin, yani özgür eğitimin temelinin felsefi etkinlik olduğunu düşünmektedir.
 Program felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarını tarihsel ve sistematik bir şekilde edinilmesini amaçlayan zengin bir ders sürecini kapsamaktadır. Ardından bir danışman rehberliğinde her öğrencinin felsefi bilgisini derinleştirmeyi hedeflediği bir araştırma konusunda tez yazımı sürecine geçilir. Ders ve tez yazım süreçleri neticesinde öğrencinin felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanlarında yetkinleşmesi ve felsefi bir konu, problematik bir kavram ya da konu ile ilgili olarak derinlikli ve bütünlüklü bir çalışma yapma becerisini kazanmış olması beklenir. Bu sayede öğrencinin lisans programından edindiği bilgi ve deneyimlerin üzerine daha hacimli ve kapsamlı bir düşünme faaliyeti kazandırılmış olur. Bu beceri ile öğrencinin bir üst programa geçişine de olanak sağlanır.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 109Varlık FelsefesiZ2022
FEL 201Bilgi Felsefesi SistematiğiZ2024
FEL 301Ahlak FelsefesiZ3034
FEL 415Çağdaş Felsefe: İlk Yarı YüzyılZ3035

Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 126Değer FelsefesiZ2022
FEL 212Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi TarihiZ2026
FEL 314Yakınçağ Felsefesi Tarihi: 19. YüzyılZ3037
FEL 416Çağdaş Felsefe: İkinci Yarı YüzyılZ3038

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 539Bertrand RussellS3039
FEL 525Spinoza SemineriS3039
FEL 563Etikte Kötülük Problemleri IS3039
FEL 531Felsefe Bilim EtkileşimiS3039
FEL 509Bilim FelsefesiS3039
FEL 529XX. Yüzyıl Fransız Felsefesi IS3039
FEL 543Siyaset Felsefesi Problemleri IS3039
FEL 551Devlet KuramıS3039
FEL 535Heidegger;Varlık ve Zaman IS3039
FEL 533Tarih OntolojisiS3039
FEL 555Metin OkumaZ3039
FEL 527EtikS3039
FEL 501Çağdaş Felsefe Akımları IS3039

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 530XX. Yüzyıl Fransız Felsefesi II
S3039
FEL 502Çağdaş Felsefe Akımları II
S3039
FEL 540Bilginin Sınırı Problemi: Locke ve KantS3039
FEL 54418. Yüzyıl İngiliz AydınlanmasıS3039
FEL 564Etikte Kötülük Problemleri II
S3039
FEL 526KantS3039
FEL 536Heidegger;Varlık ve Zaman II S3039
FEL 554John Rawls ve Adil ToplumS3039
FEL 542Siyaset Felsefesi Problemleri II
S3039
FEL 566Bilim Tarihi IIS3039
FEL 550Din FelsefesiS3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr