İşletme Doktora Programı


 İşletme, hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok fazla talep gören ve buna paralel olarak da en çok istihdam fırsatı yaratan disiplinlerden biridir. Mersin Üniversitesi işletme doktora programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Pazarlama, yönetim, üretim, finans ve muhasebe alanlarından oluşan, farklı konuları ele alan ve bilimsel uzmanlaşmayı temel ilke olarak belirleyen bir programdır. Programın amacı, sektöre nitelikli elemanlar ve yöneticiler yetiştirmenin yanı sıra hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki akademik kurumlara başarılı bir eğitimci ve araştırmacı hazırlamaktır. Programa dahil olan öğrenciler, diledikleri alanda uzmanlaşma fırsatı bulmalarının yanı sıra bilgilerini tazeleme ve eksik bilgilerini tamamlama imkânına sahip olacaklardır. Programı başarılı bir şekilde bitirebilmek için öğrencilerin mevcut derslerden en az 27 kredilik (120 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini almaları; yeterlilik sınavını başarı ile geçmeleri; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik koşullarını başarı ile yerine getiren öğrencilere İşletme alanında doktora diploması verilir.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 521İşletme YönetimiS3038
İŞL 525Stratejik İnsan KaynaklarıS3039
İŞL 527Örgütsel Davranış ve Yönetim PsikolojisiS3039
İŞL 539Nicel Araştırma TeknikleriS30312
İŞL 541Modern PazarlamaS3038
İŞL 543İleri PazarlamaS3039
İŞL 545Tutundurma ve Satış YönetimiS3039
İŞL 547ReklamcılıkS3036
İŞL 551Finansal YönetimS3038
İŞL 557Sermaye Piyasası AnalizleriS3036
İŞL 559Güncel Finansal Konu ve TeknikleriS3036
İŞL 523Yönetim KuramlarıS3039
İŞL 565Yönetim MuhasebesiS3036

Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 520Stratejik YönetimS3039
İŞL 510Teknoloji ve İnovasyonS3039
İŞL 524Çağdaş Yönetim TeknikleriS3036
İŞL 530Nitel Araştırma TeknikleriS3039
İŞL 534Üretim Planlama ve KontrolS3039
İŞL 542Tüketici DavranışlarıS3036
İŞL 546Uluslararası PazarlamaS3039
İŞL 548Müşteri İlişkileri YönetimiS3039
İŞL 550Banka ve Sigorta Kuruluşlarında Finansal YönetimS3039
İŞL 556Uluslararası FinansmanS3039
İŞL 560Uzmanlık MuhasebesiS3039
İŞL 562 Mali Denetim ve RaporlamaS3039
İŞL 564Muhasebede Güncel KonularS3039
İŞL 570Uygulamalı Yatırım ProjeleriS3039
İŞL 582Finansal PiyasalarS3036
İŞL 590Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiS3039

1. Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 601Pazarlama KuramıS30320
İŞL 615İleri Nicel Araştırma YöntemleriZ30320
İŞL 605Mikro İktisatS30320
İŞL 613Örgüt TeorileriS30320
İŞL 631Muhasebe TeorileriS30320
İŞL 651Finans KuramıS30320
İŞL 653Girişimcilik FinansmanıS30320
İŞL 671Rassal SüreçlerS30320
İŞL 675Tesis TasarımıS30320
İŞL 677Üretim SistemleriS30320
İŞL 679Karar AnalizleriS30320
İŞL 617Liderlik Kuram ve AraştırmalarıS30320
İŞL 619Stratejik Yönetim TeorisiS30320
İŞL 611Stratejik Pazarlama YönetimiS30320
İŞL 609Dağıtım Kanalları ve Rekabet StratejileriS30320


2. Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 602İleri Nitel Araştırma YöntemleriS30320
İŞL 614Stratejik YönetimS30320
İŞL 620Yönetimde İnsan İlişkileri ve PsikolojiS30320
İŞL 604Ürün Stratejisi ve Marka YönetimiS30320
İŞL 606Tüketici Davranışı TeorisiS30320
İŞL 652Finansal Ekonometri ve UygulamalarıS30320
İŞL 656Finansal Politika ve StratejilerS30320
İŞL 658Risk YönetimiS30320
İŞL 650Bankalarda Finansal YönetimS30320
İŞL 630Yönetim Muhasebesi UygulamalarıS30320
İŞL 632Türkiye ve Uluslararası Muhasebe StandartlarıS30320
İŞL 634Kar Planlaması ve BütçelemeS30320
İŞL 636Finansal Raporlama ve AnalizS30320
İŞL 670Kalite Kontrolü ve YönetimiS30320
İŞL 672Sistem Modelleme ve Optimizasyon
S30320
İŞL 674Stok YönetimiS30320
İŞL 676İleri TahminlemeS30320
İŞL 678Proje YönetimiS30320
İŞL 680Araştırma MetodolojisiS30320
İŞL 682Ölçek GeliştirmeS30320
İŞL 684Deneysel TasarımS30320
İŞL 692Bankalarda Risk YönetimiS30320
İŞL 638Mali RevizyonS30320
İŞL 616Örgüt Yapıları ve TasarımıS30320

3. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 707Tedarik Zinciri ve YönetimiS30320
İŞL 709Bütünleşik Pazarlama İletişimiS30320
İŞL 711Fiyatlama StratejileriS30320
İŞL 719Yönetimde Güncel Sorunlar ve TartışmalarS30320
İŞL 723Çokuluslu Şirket TeorisiS30320
İŞL 725Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiS30320
İŞL 727Stratejik Yönetimin Davranışsal TemelleriS30320
İŞL 733Yönetim Muhasebesi ve Yeni TekniklerS30320
İŞL 735İleri Denetim TeknikleriS30320
İŞL 737Banka ve Sigorta MuhasebesiS30320
İŞL 739Maliyet SistemleriS30320
İŞL 741Muhasebede Özellikli KonularS30320
İŞL 743Finansal Araçların MuhasebesiS30320
İŞL 753Firma DeğerlemesiS30320
İŞL 773Portföy YönetimiS30320
İŞL 757Finansal Yönetimde Uygulamalı AraştırmalarS30320
İŞL 759Uluslararası FinansS30320
İŞL 781Sistem SimülasyonuS30320
İŞL 783Kuyruk TeorisiS30320
İŞL 785Malzeme ve Üretim Kaynak PlanlamaS30320
İŞL 787Ürün ve Süreç TasarımıS30320
İŞL 789Karar Destek SistemleriS30320
İŞL 791Lojistik ve Coğrafi Bilgi SistemleriS30320
İŞL 713PerakendecilikS30320


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr