İktisat Doktora Programı


 İktisat doktora programı 2013 -2014 yılından bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisat Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrenci yetiştirmektedir. İktisat doktora programının amacı, dünya ve Türkiye ekonomisindeki iktisadi olayları, iktisat teorisinin ışığında, uygun iktisadi yöntemlerden yararlanarak teorik ve/veya uygulamalı olarak analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sonuç çıkartabilecek, ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilecek düzeyde akademik altyapıya sahip iktisatçılar yetiştirmektir. Doktora Programın süresi 4 yıl olup, dili Türkçedir. Ders programında teorik, güncel ekonomik konulara ve uygulamaya yönelik dersler bulunmaktadır. Program çerçevesinde zorlu ve seçmeli ders alma süreci ve ilgi alanları doğrultusunda hazırladıkları seminer hazırlama ve yeterlilik sürecinin ardından öğrenciler istedikleri bir alanda, seçecekleri tez danışmanları ile tezlerini hazırlayacaklardır. Doktora programına başvurmak isteyen adayların:
1) İlgili alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, (Bütünleşik Doktora programı için her yıl ilan edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanı ile yabancı dil ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL veya ÜAK tarafından belirlenen sınavlardan birinden sınavlarından birinden) yeterli puanı almış olmak)
2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları,
3) Yeterli yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) (ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL veya ÜAK tarafından belirlenen sınavlardan birinden 50 veya üzeri puan almak) becerisine sahip olmak.
4) Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 601İleri Mikro AnalizZ30310
EKON 603İleri Makro AnalizZ30310
EKON 607İktisat Teorisinin EvrimiS30310
EKON 609Tarım Ekonomisinde Kantitatif AnalizlerS30310
EKON 613Uluslararası TicaretS30310
EKON 615Zaman Serileri AnaliziS30310
EKON 617Tüketici Davranışı TeorisiS30310
EKON 621 Kalkınma Politikaları ve Örnek Olaylar
S30310
EKON 611İktisat Metodolojisi
S30310

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 606Ekonometri
S30311
EKON 610Bölgesel İktisat
S30311
EKON 612Politik İktisadın EleştirisiS30311
EKON 614Uluslararası Makro Ekonomi ve FinansS30311
EKON 616Emek Piyasaları ve İşsizlik
S30311
EKON 618Avusturya İktisat Okulu
S30311
EKON 608Sanayi İktisadı
S30311
EKON 620 Mikro İktisatta Seçilmiş Konular
Z30311
EKON 622
Makro İktisatta Seçilmiş Konular
Z30311


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr