Turizm Rehberliği Doktora Programı


Turizm sektöründeki tüketici eğilimleri ve turistik ürünlerin zenginleşmesi, turistik ürün tasarımı, Turist Rehberliği ve tur yönetimi konularında uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Birbiri ile iç içe geçmiş bu konuların en önemli paydaşlarından biri Turizm Rehberliği mesleğidir. Buradan hareketle Turizm Rehberliği doktora programı Turizm Rehberliği ve Toplum, Turizm Rehberliği ve Kültür, Turizm Rehberliği ve Turizm politikaları arasındaki ilişkiler bütünsel bir anlayışla araştırmayı hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde Turizm Rehberliği doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Akademik personel yetiştirmenin yanı sıra programın diğer bir amacı ise, bilgi ve beceriyle donanmış, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikli ve uzman turist rehberleri yetiştirmektir.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr