Sık Sorulan Sorular


Genel

Lisansüstü kontenjan ilanı hangi tarihlerde ve nerede yayımlanmaktadır?

Kontenjan ilanı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde  yılda 2 defa yapılmakta olup Üniversitemiz ve Enstitümüz web sayfalarında yayımlanmaktadır.

Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?

Enstitümüz ana sayfasında yapılacak olan duyurunun akabinde kimlik kartlarınızı Enstitümüz öğrenci işleri biriminden alabilirsiniz.

Askere gitmek istiyorum, ne yapmam gerekir?

Askere gitmek isteyen erkek öğrenciler, askerlik süresince kayıt dondurmak için askerlik çağrı belgesi ile birlikte dilekçesini Anabilim dalı başkanlığına verir. Dilekçe, Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşüldükten sonra karara bağlanır. Öğrenci Askerlik görevinin bitiminde terhis belgesinin fotokopisini Enstitüye sunduktan sonra eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci ders kaydını gerçekleştirdikten sonra askerlik tecil işlemleri, Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

Eğitim-öğretim döneminin ilk dört haftası içinde Anabilim Dalına izinli sayılmak istediğini belirten dilekçe verilmesi gerekmektedir. Dilekçe ekinde Yönetmelikte belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi gerekir. 

Kendi isteğim ile ilişik kesmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Enstitü Müdürlüğüne ilişik kesme dilekçesi verilmesi gerekmektedir.

Gerekli formlara nereden ulaşabilirim?

Enstitü web sayfasında FORMLAR kısmında ulaşılabilirsiniz.

Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?

Diplomanızı sizden başka ancak noterden vekalet verdiğiniz kişi alabilir.

Kesin kayıt yaptırdım kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum ücret iadesi alabilir miyim ?

Programa kayıt esnasında ilk ödenen ücret kayıt ücreti olarak kabul edildiği için kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilere ücret iadesi yapılmamaktadır.

Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz ve 2. Öğretim)

Yüksek Lisans programında toplam kaç ders almam gerekiyor?

Tezli yüksek lisans programlarında mezun olabilmek için dört dönemde toplam  21 krediden az olmamak koşuluyla 7 ders  ve bir seminer dersi alınması gerekir.

Yüksek Lisans programının azami süresi  ne kadar?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

Aynı anda iki farklı tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir miyim?

Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ancak bir tezli lisansüstü programa ve bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt yapılabilir. 

Danışman değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci, ilgili ABD'na gerekçesini belirten bir dilekçe vererek danışman değişikliği talep edebilir.

Programa başlamadan önce başka bir programdan aldığım derslerden muaf olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor ?

Yatay geçiş yoluyla veya lisansüstü programlar arası geçiş yaparak gelen veya öncesinde özel öğrenci iken lisansüstü programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce aldığı ve başarılı olduğu  lisansüstü derslerin ya da diğer faaliyetlerin/uygulamaların muafiyet işlemlerinde, üzerinde üç yıl geçmemiş olması koşulu  aranır ve muaf tutulacak dersler, ilgili lisansüstü eğitimde asgari olarak alınması gereken kredili derslerin %50’sini geçemez. Lisansüstü Programlarda, saydırılacak derslerin toplamı hiçbir zaman dördü geçemez.

Yüksek Lisans programında bir dönemde kaç ders seçmem gerekiyor?

Seçilecek ders sayısı Anabilim Dallarına göre değişmektedir. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin bilgisi dahilinde derslerini seçer.

Tezsiz yüksek lisans programını ne kadar sürede tamamlamam gerekir?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırdığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Dönem projesinden başarısız oldum, bütünlemede  bu dersi alabilir miyim?

Örgün Tezsiz ,II. Öğretim Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarında dönem projesi bütünlemede alınamaz.

 SOBE-501 Bilimsel Etik ve SOBE-502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri derslerini hangi dönem almam gerekiyor? Bu dersler almam gereken toplam ders sayısına dahil midir?

SOBE-501 Bilimsel Etik ve SOBE-502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri tez döneminde de alınabilmektedir. Ancak bu dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler tez savunma sınavına alınmazlar.

Tez önerisini ne zaman vermeliyim?

Yüksek lisans programlarında tez önerisinin, 7 ders ve seminer dersini tamamladıktan sonra ilgili dönemin bitimini izleyen 30 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Doktora programlarında ise yeterlik sınavının başarıyla tamamlanmasının ardından tez önerisinin en geç 6 ay içerisinde hazırlanarak tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunulması gerekmektedir.

Tez önerisi değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez önerisinde içerik değişikliği yapılmak isteniyorsa, yeniden bir tez önerisi hazırlanarak  Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Tez başlığında değişiklik yapmak istiyorum, neler yapmam gerekiyor?

Tez başlığı değişikliği tez savunma sınavı sırasında Tez Savunma Sınav Tutanağında varsa Tez Başlığı Değişikliği Bölümü’ne yazılmasıyla tamamlanmaktadır.

Tezli yüksek lisans programına kayıtlıyım tezimi bitiremiyorum, tezsiz yüksek lisans diploması alabilir miyim?

Evet, Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde,  tezsiz yüksek lisans  programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmiş olması kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Seminer dersini ne zaman almam gerekmektedir?

Öğrenci, en geç dördüncü dönemin sonuna kadar seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.

Tez dönemine geçtim ders kaydı yapmam gerekir mi?

Evet, öğrenci mezun olana kadar her dönem ders kaydı yapmak zorundadır.

Uzaktan Öğretim

Uzaktan Eğitim (UE) programları kaç dönemden oluşuyor?

Uzaktan Eğitim programları 3 dönemden oluşmaktadır.

Dönem ücreti ne kadar?

Dönem ücretleri her sene değişiklik göstermektedir. Güncel dönem ücreti hakkında bilgi almak için canlı destek programını kullanabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim programlarında dönem projesi ne zaman alınabilir?

Dönem projesi, 3. dönemde (Son Dönem) alınmalıdır.

Dönem projesi konusu nasıl belirlenir?

Dönem projesinin konusunu öğrenci, danışmanıyla ile birlikte belirlemelidir.

Danışman değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenci, ilgili ABD'na gerekçesini belirten bir dilekçe vererek danışman değişikliği talep edebilir.

Uzaktan eğitim program başvurularında ALES ve Yabancı Dil şartı var mıdır?

ALES ve Yabancı Dil şartı bulunmamaktadır.

Uzaktan eğitim programlarından mezun olabilmek için kaç kredi gereklidir?

Programlardan mezun olabilmek için (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı programı hariç) 10 Ders (30 Kredi)+1 Dönem Projesi dersinden başarılı olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı programı için 13 Ders (39 Kredi)+1 Dönem Projesi dersinden başarılı olmak gerekmektedir.

Uzaktan eğitim programlarında sınavlar nerede yapılmaktadır?

Uzaktan eğitim programlarında sadece final ve bütünleme sınavları Üniversitemizde sınıf ortamında yapılmaktadır.

Final ve bütünleme sınavları ne zaman yapılıyor?

Final ve bütünleme sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında hafta sonları yapılmaktadır.

Diplomalarda uzaktan eğitim ibaresi yer alıyor mu?

YÖK’ün 11.05.2017 tarihli ve 32402 sayılı yazısına istinaden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren söz konusu programlara kayıt olan ve programdan mezun olan öğrencilerin diplomalarında Uzaktan Eğitim ibaresi yer alacaktır.

Mezun oldum diploma almak için ne yapmam gerekiyor ?

Kayıtlı olduğu uzaktan eğitim programından mezun olan öğrenciler ana sayfamızda formlar kısmında yüksek lisans için gereken formlar içerisinden öğrenci ilişik kesme formunu indirip bilgilerini doldurduktan sonra Anabilim Dalı başkanı, Danışman hocası ve KGS bürosuna formu imzalatıp Enstitü öğrenci işlerine teslim etmelidir.

Doktora

Doktora programında kaç ders almalıyım?

Tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için, en az 240 AKTS karşılığı olan toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersi alınması gerekmektedir.  Lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 300 AKTS karşılığı olan toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla toplam 14 ders ve bir seminer dersi alınması gerekmektedir.

SOBE-601 Gelişim Öğrenme ve SOBE-602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini hangi dönem almam gerekiyor?

SOBE-601 Gelişim Öğrenme ve SOBE-602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri doktora süresince istenilen dönemde alınabilmektedir.

Doktora yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

Yüksek lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir.

Doktora tez önerisini ne zaman vermem gerekiyor?

Doktora tez önerisinin yeterlik sınavından sonraki altı ay içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Doktora öğrencileri seminer dersinden başarısız olduğunda bir sonraki dönemde seminer dersini alabilir mi?

Lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrencinin en geç altı yarıyılın sonuna kadar seminer dersinden başarılı olması gerekmektedir. Yüksek lisans derecesiyle programa kabul edilen öğrencinin ise en geç dört yarıyılın sonunda seminer dersini tamamlaması gerekmektedir.

Doktora programına lisans derecesiyle kabul edildim, kaç kredilik ders almam gerekiyor.?

42 kredilik ders alınması gerekmektedir.

Başarısız olduğum seçmeli derslerin yerine başka seçmeli ders alabilir miyim?

Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci isterse aynı dersi alabileceği gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilir. Yeni alınan seçmeli ders başarısız olunan bir önceki seçmeli dersin tekrarı olarak  kabul edilir. Öğrenci, Anabilim Dalına ders değişikliği ile ilgili dilekçe vermek zorundadır.

Bölümümde açılmayan bir dersi başka bir Anabilim Dalından ya da başka bir üniversiteden alabilir miyim?

Öğrenci, danışmanının ve  Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve  EYK kararıyla en fazla iki lisansüstü dersi başka bir Anabilim Dalı ya da başka bir üniversiteden alabilir.

Yeterlik sınavından başarısız olduğum taktirde sınava tekrar ne zaman girebilirim?

Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyıl yeterlik sınavına tekrar alınır.

Tez İzleme Komitesinin (TİK) ne zaman oluşturulması gerekiyor?

Yeterlik sınavından sonraki bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulmak zorundadır.

Doktora programını tamamlayabilmem için  Tez İzleme Komitesinin en az kaç kere toplanması gerekiyor?

Tez savunma sınavına kadar her dönem bir kere olmak üzere, en az üç  kere tez izleme komitesinin toplanması gerekmektedir.

Doktora Tez İzleme Komitesinde başarısız olursam ne olur?

TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tez önerisinin, ne zaman verilmesi gerekiyor?

Doktora tez önerisinin, yeterlik sınavından en geç 6 ay sonra verilmesi gerekiyor.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr