Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans


Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı programında 2 profesör, 4 doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi yer almaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında eğitim-öğretim müfredatı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlar yüksek lisanslı unvanını kazanmaktadır.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’yla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Temel İslam Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir.

Bu kapsamda Arap Dili, Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Mezhepler Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların neticesinde hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, hukuk, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr