İşletme Tezsiz Yüksek Lisans


Mersin Üniversitesi işletme tezli yüksek lisans programı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere teorik ve uygulamalı araştırmalar için akademik bilgi ve yetenek kazandırmak, alanındaki kavram ve kuramlara hakim, bilimsel çalışmalar üretebilecek araştırmacılar yetiştirmek, gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe çalışabilecek nitelikli elemanlar ve yöneticiler hazırlamaktır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve bu ortamda rol almak için gerekli olan becerilere sahip olacaklardır. Programı başarılı bir şekilde bitirebilmek için öğrencilerin anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (90 AKTS) ders ve 1 dönem projesi almaları başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik koşullarını başarı ile yerine getiren öğrencilere işletme alanında yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 501Mikro İktisat TeorisiS3036
İŞL 521İşletme YönetimiS3036
İŞL 535Üretim YönetimiS2236
İŞL 541Modern PazarlamaS3036
İŞL 551Finansal YönetimS2236
İŞL 561Finansal MuhasebeS2236


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 522GirişimcilikS3036
İŞL 524Çağdaş Yönetim TeknikleriS3036
İŞL 580Finansal AnalizS3036
İŞL 542Tüketici DavranışlarıS3036
İŞL 544Stratejik Pazarlama YönetimiS3036
İŞL 582Finansal PiyasalarS3036
İŞL 592Yöneylem AraştırmasıS3036
İŞL 526Örgütsel Davranışta Güncel KonularS3036
İŞL 588Risk Yönetimi ve Türev ÜrünlerS3036


3. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İŞL 523Yönetim KuramlarıS3036
İŞL 525Stratejik İnsan KaynaklarıS3036
İŞL 537İleri Yöneylem AraştırmasıS3036
İŞL 543İleri PazarlamaS3036
İŞL 545Tutundurma ve Satış YönetimiS3036
İŞL 547ReklamcılıkS3036
İŞL 567Muhasebede Güncel YaklaşımlarS3036
İŞL 581Türk Finans TarihiS3036
İŞL 583Menkul Kıymet DeğerlemesiS3036
İŞL 585Çalışma Sermayesi YönetimiS3036
İŞL 565Yönetim MuhasebesiS3036
İŞL 589Yatırım Stratejileri ve Portföy AnaliziS3036
İŞL 591Nicel Araştırma TeknikleriS3036

Dönem ProjesiZ


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr