Turizm Rehberliği Yüksek Lisans Programı


Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 2016-2017 yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Programın amacı; nitelikli turist rehberleri, Turizm Rehberliği Lisans Bölümlerine nitelikli akademisyen yetiştirilmesini sağlamaktır. Yüksek Lisans derecesi alabilmek için 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Yüksek Lisans mezuniyeti için alınması gereken zorunlu dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü kurallarına göre düzenlenmiştir. Programdan mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları sağladıktan sonra profesyonel turist rehberliği ruhsatnamelerini almaya hak kazanırlar. Profesyonel turist rehberleri bir kuruluşa (A, B, C grubu seyahat acenteleri, tur operatörler) bağlı olarak veya serbest çalışabilirler. Doktorasını tamamlayanlar Turizm Rehberliği Bölümlerine akademisyen olarak başvurabilirler.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TREH 503
Kültürler Arası İletişim Yönetimi
Z3036
TREH 507
Turizm Rehberliği Güncel Sorunları
S3036
TREH 509
Türkiye’ nin Turizm Coğrafyası
S3036
TREH 511
Genel ve Mesleki İletişim Becerileri
S3036
TREH 521
Sürdürülebilir Turizm Rehberliği
S3036
TREH 523
Turizmde Tanıtım ve Satış Geliştirme
S3036
TREH 525
Hizmet Kalitesi Yönetimi
S3036
TREH 529
Marka Kentler
S3036
TREH 531
Turist Rehberliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
S3036
TREH 535
Turist Rehberliğinde Güncel Konular
S3036
TREH 539
Pazar Bölümlendirme
S3036
TREH 541
Doğu Akdeniz Rehberliği
S3036
TREH 545
Antik Dünyanın Anıtsal Yapıları
S3036
TREH 547
Sanat ve Edebiyat Turizmi
S3036
TREH 549
Türk Sivil Mimarisi
S3036


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TREH 506
İstatistik Uygulamaları
S3036
TREH 510
Dünya Turizm Coğrafyası
S3036
TREH 514
Turizmde Yeni Varış Noktalari Oluşturma
S3036
TREH 518
Kültürel Miras Yönetimi
S3036
TREH 522
Turizm Sosyolojisi
S3036
TREH 524
Nitel Araştirma Yöntemleri
S3036
TREH 526
Turist Rehberliğinde Yorumlama Becerileri
S3036
TREH 530
Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri
S3036
TREH 534
Turistik Jeolojik Oluşumlar
S3036
TREH 540
İnanç Turizmi
S3036
TREH 544
İlyada ve Odysseia Destanları
S3036
TREH 548
Seyyahlar ve Seyahatnameleri
S3036
TREH 550
Anadolu Liman Kentleri
S3036*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr