Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)


Mersin Üniversitesi Kalite Yönetimi (uzaktan eğitim) tezsiz yüksek lisans programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Programa herhangi bir alanda 4 yıllık lisans diplomasına sahip tüm adaylar başvurabilmektedir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencilere özel kuruluşlarda yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgiyi ve beceriyi kazandırmaktır. Kalite yönetimi özellikle 1990’lı yıllardan sonra yönetimin en güncel konularından biri haline gelmiştir. Kalite yönetimi ya da toplam kalite yönetimi bir organizasyonun ürettiği ürünün (hizmet veya malların) kalitesini ve organizasyonun verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Ancak, kalite yönetim uygulamaları kamu ve özel sektörde genişlerken, organizasyonların bu uygulamalardan elde ettiği yarar/fayda konusunda tartışmalar sürmektedir.
 Kalite Yönetimi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının temel amacı kalite yönetim prensiplerinin topluma yayılmasını sağlamak, ortama uygun kalite uygulamalarının nasıl seçilebileceği, geliştirileceği ve uygulamaya konulacağı konusunda uygulayıcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla, programda, kalite yönetimi alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştirilmesi, sektörde çalışan veya kariyer yapmayı amaçlayan ancak yeterli düzeyde uzmanlık eğitimi alamayan lisans mezunlarına lisans üstü düzeyde uzmanlık bilgisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Programı başarılı bir şekilde bitirebilmek için öğrencilerin anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 10 ders (60 AKTS) ve 1 dönem projesini alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren öğrencilerin ihtiyacına ve farklı araştırma alanlarına uygun konular üzerinde çalışmalarına imkan verecek şekilde planlanmıştır. Yeterlilik koşullarını başarı ile yerine getiren öğrencilere Kalite Yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
EKAL 501KALİTE YÖNETİMİ3037
EKAL 505ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3037
EKAL 505ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3037
EKAL 507İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ3037
EKAL 509SÜREÇ VE KALİTE GELİŞTİRME3037
EKAL 525TÜRKİYE'DE KALİTE STANDARTLARI3037
EKAL 527BİLGİ YÖNETİMİ3037
2. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
EKAL 502STRATEJİK YÖNETİM30310
EKAL 504KALİTE MALİYETLERİ30310
EKAL 506İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ30310
EKAL 508KALİTE TETKİKLERİ30310
EKAL 510HİZMET KALİTESİ30310
EKAL 514MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ30310
3. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS

DÖNEM PROJESİ3031
EKAL 519KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ30310
EKAL 521SÜREÇ YENİDEN YAPILANDIRMA30310
EKAL 529KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI30310
EKAL 531ÖRGÜT, YÖNETİM VE LİDERLİK30310
EKAL 533PROJE YÖNETİMİ30310

DÖNEM PROJESİ
3031
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr