Sosyoloji Yüksek Lisans Programı


 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı 1993-1994 Eğitim Öğretim döneminde “ Yüksek Lisans”, 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde ise doktora programına başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı programında 4 profesör, 2 doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi yer almaktadır. Sosyoloji Anabilim Dalında eğitim-öğretim müfredatı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans ve doktoralı sosyolog unvanını kazanmaktadır.
 Sosyoloji Yüksek Lisans Programında verilen dersler, dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyolojik gelişmeleri kapsamakta ve sosyoloji ile ilgili teorik ve yöntemsel bilgilerin edinilmesi amacını taşımaktadır. Bölümün akademik kadrosunun uzmanlık alanları doğrultusunda metodoloji, kültür sosyolojisi, suç sosyolojisi, sosyal hareketler, toplumsal cinsiyet, kent sosyolojisi ve yaşam kalitesi , toplumsal tabakalaşma, beden çalışmaları, siyaset sosyolojisi ve bilim sosyolojisi gibi alanlarda dersler verilmektedir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
SOS 509Türkiye'nin Yeniden Yapılanmasında Ana SorunlarS30310
SOS 519Popüler Kültür Çalışmaları: Medya, Müzik ve SporZ30310
SOS 523Toplumsal Değişmeye Yeni Yaklaşımlar: Sanayi Toplumu ve ÖtesiS30310
SOS 525Yönetim SosyolojisiS30310
SOS 527Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Kültürel YapısıS30310
SOS 529Kentsel Siyaset ve Yerel YönetimS30310
SOS 531Küreselleşme Kent ve ModerniteS30310
SOS 533Türkiye'de Toplumsal CinsiyetS30310
SOS 535Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve TeknikleriS30310
SOS 537Bilim, Toplum ve TeknolojiS30310


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
SOS 530Elit SosyolojisiZ30310
SOS 508Çağdaş Sosyal HareketlerS30310
SOS 520Toplum Eğitim Okul ve OrganizasyonS30310
SOS 522Modern Toplumda BedenS30310
SOS 526Modernleşme Kuramları Bağlamında Batı Dışı Ülkelerde Modernite TartışmalarıS30310
SOS 534Sosyal Teori ve KültürS30310
SOS 536Türkiye'de Sınıf OluşumlarıS30310
SOS 538Feminist AkımlarS30310
SOS 540Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve UygulamaS30310
SOS 542Kent Sosyolojisinde Yeni Gündem: Yaşam Kalitesi ve Kent YenilemeS30310
SOS 544İletişim Teknolojileri ve ToplumS30310


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr