Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı


Sanat Tarihi, plastik sanatlar dediğimiz insanın maddeye biçim verme yoluyla kendini ifade etme çabasının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik mekânlarda tarihsel bir süreç içinde oluşumunu, işlevini ve mantığını inceler. Sanatçı ve eserler üzerinde yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Mersin Üniversitesi’nin yer aldığı bölgenin Sanat Tarihi disiplini içerisinde araştırılması ve korunması gerekli kültür ve doğa varlığı potansiyeli yüksektir. Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü belirlenen misyonu çerçevesinde Türkiye’nin güneyinde Sanat Tarihi çalışma alanı içinde konu edilen el sanatlarından, mimariye ve kent boyutuna dek eğitim ve uygulama yapmayı hedeflemektedir. Üniversitenin çalışma/etkileşim alanını oluşturan ve Urfa’dan Antalya’ya uzanan bölgenin zengin kültürel ve doğal mirası, tespit ve belgelemenin beraberinde onarım ve kullanıma ihtiyaç duymaktadır. Bölgede kentsel sit alanları, ören yerleri, kentsel arkeolojik alanlar, özel çevre koruma bölgesi, anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneği yapılar bulunmaktadır. Bölgenin kültür ve doğa varlığı potansiyeli ve çeşitliliği nedeni ile farklı meslek alanlarından gelen ve hem araştırma hem de koruma konusunda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yakın çevrede var olan kültür ve doğa varlığı potansiyeli, Sanat Tarihi alanında verilecek yüksek lisans düzeyindeki bir eğitim için, alanda görerek ve deneyimleyerek eğitim olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, bölgedeki çok sayıda müzede arkeolojik ve etnografik eser bilimsel bir şekilde belgelenmeyi ve değerlendirilmeyi beklemektedir. Program ile Sanat Tarihi alanında akademik kariyer yapmayı isteyen Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun öğrencilere lisans düzeyinde aldıkları eğitimi bir üst düzeye taşıyabilecekleri bir eğitim ortamı yaratılması hedeflenmektedir. Mimari, resim, heykel ve el sanatlarına yönelik derslerin yanında fotoğrafçılık ve opera tarihiyle ilgili dersler de programda yer almaktadır. Derslerin ardından hazırlanacak bitirme tezi ile yüksek lisans programı tamamlanmaktadır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
SNT 501Osmanlı Sanatında BatılılaşmaS30310
SNT 507İkonografi, İkonoloji ve Osmanlı SanatıS30310
SNT 509Bizans Mimarisi Çözümleme IS30310
SNT 511Anadolu Tarihi CoğrafyasıS30310
SNT 513Bizans Anıtsal Plastik SanatıS30310
SNT 515Türk Süsleme Sanatlarının Kaynak ve Sorunları IS30310
SNT 519Türk Çini ve Seramik Sanatında Üslup ve Atölyeler IS30310
SNT 525Fotoğrafın Kısa Tarihi ve SanatıS30310
SNT 527Resme BakmakS30310
SNT 529Osmanlı Mimarisinde Bani Sanatkar İlişkisiS30310
SNT 531Kale Mimarisinin Türk Sanatındaki YeriS30310
SNT 533Selçuklu Sanatının Kaynak ve Sorunları IS30310
SNT 537Opera TarihiS30310
SNT 543Seyahatnamelerde BizansS30310
SNT 539Bizans Limanları ve Liman Kentleri IS30310
SNT 541Çağdaş Sanat YorumuS303102. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr