Organik Tarım İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı


 Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Yüksek lisans Programının amacı, en az 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olan yüksek lisans öğrencilerine, Tarım İşletmeciliği bölümüne ait bilgileri vererek, İşletme Bilimine ait pazarlama, finans, girişimcilik, muhasebe, yönetim ve organizasyon, sayısal yöntemler alanlarında bilimsel bir araştırma yaparken izlenecek yolu öğretmenin yanı sıra, küçük, büyük ve orta ölçekli işletme veya kuruluşların tarım, organik tarım tekniklerini bilinçli şekilde uygulayabilen, bilgi ve beceriye sahip, konvansiyonel ve organik tarımsal ürünlerin üretiminde, işletmesinde, muhafazasında ve tarımsal ürünlerin tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar izlediği her basamakta görev alabilen, kamu ve özel kuruluşlara sağlıklı hizmetler verebilecek, doğayı ve insan sağlığına önem veren bireyler yetiştirmek ve bunları toplumun istifadesine sunmaktır. Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Yüksek lisans Programı, İşletme, Muhasebe, İktisat, Biyoistatistik ve Bahçe Bitkileri alanında uzmanlığını almış 6 öğretim üyesi (1 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi) ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Oluşturacağımız müfredat ile, yüksek lisans öğrencilerinin hem teorik hem de pratik olarak İşletme Bilgi Yönetimi konularında gerekli birikime sahip olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.
 Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarında yer alan, Tarım Teknolojileri, Tarım İşletmeciliği, İşletme Bilgi Yönetimi bölümlerinden lisans diploması olanlar; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları; Ziraat Fakültesi mezunları ve buna ek olarak başvurularda adayların, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde belirtilen kabul koşullarını taşıması gerekmektedir

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
OTİ 501Tarımsal Üretimde ÇoğalmaZ3037
OTİ 503Müşteri İlişkileri YönetimiS3038
OTİ 505Uygulamalı Araştırma Yöntem ve TeknikleriS3038
OTİ 509Tarımda Toplam Kalite YönetimiS3037
OTİ 507Tarımsal Üretimde İş GüvenliğiS3037
OTİ 511İnsan Kaynakları YönetimiS3037
OTİ 513Organik TarımS3037
OTİ 515Hizmet Sistemleri ve YönetimiS3038
OTİ 517Yönetim Bilişim Sistemleri
S3038
OTİ 519İletişim Teknikleri ve UygulamalarıS3037


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
OTİ 502Ekonomik AnalizS3038
OTİ 504Uluslararası Tarım TicaretiS3037
OTİ 506Bitkisel ÜretimS3038
OTİ 508Türkiye ve AB Tarım PolitikalarıS3037
OTİ 510Tarımsal Proje Hazırlama TekniğiS3037
OTİ 512Tarımsal Kredi ve FinansmanS3038
OTİ 514Yönetim ve EtikS3037
OTİ 516Stratejik Pazarlama YönetimiS3038
OTİ 518Yönetim MuhasebesiS3038


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr