Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı


Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Hukuk alanlarını kapsayan ve bu alanları içeren dengeli bir teorik altyapıya sahip bir program olarak oluşturulmuştur. Bu programa kaydolan öğrencilerin program sonunda en güncel tartışmalar üzerinden çalışmalarını yürütebilmeleri ve dünyadaki benzer programlarla aynı kalitede çalışmalar ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
KAM 503
Kent Hukuku
S3037
KAM 505
Çevre Yönetimi
S3037
KAM 513
Yeni Toplumsal Hareketler
S3037
KAM 515
Bölgesel Gelişme Politikaları
S3037
KAM 523
Yönetim Kuramları
S3037
KAM 547
Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı
S3037
KAM 553
Siyasal Kuramda Çağdaş Yaklaşımlar
S3037
KAM 557
Yerel Siyaset ve Demokrasi
S3037
KAM 561
Kent Tarihi
S3037
KAM 563
Türkiye’de Siyasal Akımlar I
S3037
KAM 567
Toplumsal Cinsiyet İlişkileri
S3037
KAM 569
Modern Dünyada Kent, Kültür ve Politika
S3037
KAM 575
Devlet Teorileri
S3037
KAM 577
Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku
S3037
KAM 579
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
S3037
KAM 583
Adalet Yönetimi
S3037
KAM 585
Kamu Yönetimi ve Reform
S3037
KAM 587
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
S3037
KAM 589
Kamu Personel Yönetimi
S3037
KAM 591
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Z3039

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
KAM 504
Yerel Yönetim Kuramları
S3037
KAM 518Kent Kır İlişkisinin Dönüşümü
S3037
KAM 522

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

S3037
KAM 534Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi
S3037
KAM 548Kentleşme ve Sosyal Politika
S3037
KAM 552

Kent Ekonomisi ve Küreselleşme

S3037
KAM 554Toplumsal ve Ekonomik Yapı
S3037
KAM 558

Dünden Bugüne Türk Siyasal Yaşamı

S3037
KAM 562

Osmanlı’dan Günümüze Kapitalist Kentleşme

S3037
KAM 566

Demokrasi Üzerine Güncel Tartışmalar

S3037
KAM 568Siyasetin Toplumsal Tabanı
S3037
KAM 572Türkiye’de Siyasal Akımlar II
S3037
KAM 574Kamu Politikaları Analizi
S3037
KAM 580

Siyasal Kuramda Yeni Yönelimler

S3037
KAM 584Kamu Personel Sistemleri
S3037
KAM 586Görsel Kent Sosyolojisi
S3037
KAM 588Siyasal Katılım
S3037
KAM 590

Temel Hak ve Özgürlükler Üzerine Tartışmalar

S3037
KAM 592Planlama Politika ve Yöntemleri
S3037
KAM 594

Politik Ekonomide Temel Metinler

S3037*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr