Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programı


 Kadın Araştırmaları Ana bilim dalı Tezli Yüksek Lisans Programı YÖK Genel Kurulu'nun 26.08.2010 Tarihli kararıyla, Kadın Araştırmaları Ana bilim dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı YÖK Genel Kurulu'nun 06.06.2013 Tarihli kararıyla, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı ise YÖK Genel Kurulu'nun 25.09.2014 Tarihli kararıyla açılmıştır.
 Kadın Araştırmaları Programının amacı, toplumsal cinsiyet açısından teorik ve pratik uygulamaları dünya ve Türkiye genelinde ele alabilmek ve toplumsal cinsiyet hakkında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca, Kadın Çalışmaları alanına ilişkin bilimsel bakış açısı ve yöntem geliştirebilecek, araştırma, inceleme ve geliştirecekleri projeler ile alana katkıda bulunacak, bilgiyi üreten ve bilgiyi yorumlayabilen, kendi alanında yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyebilen ve çalışmalarını bu alana sunan öğrenciler yetiştirmek diğer amaçlarındandır. Kadın çalışmaları alanı, sosyal bilimlerin sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, ekonomi ile ayrıca sanat ve sağlık gibi farklı alanlarla kesişen interdisipliner bir yapıda olup kurulduğundan bu yana nitelikli, donanımlı akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalında farklı disiplinlerden Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi unvanlı öğretim üyeleri görev yapmakta, ders vermektedir. Programa konuya ilgi duyan, bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen dört yıllık lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
BİMKoduKoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
051201710001KÇA 501TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM30310
051201710003KÇA 503KADIN VE SAĞLIK30310
051201710007KÇA 507TOPLUMSAL CİNSİYET, KİMLİK VE ÖNYARGILAR30310
051201710009KÇA 509ÇAĞDAŞ ROMANDA KADIN VE KADINLIK KURGULARI30310
051201710015KÇA 515TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA30310
051201710021KÇA 521SİNEMADA KADIN TEMSİLLERİ303
051201710028KÇA 523KADIN RUH SAĞLIĞI303
051201710029KÇA 525KADIN ARAŞTIRMALARI VE HABER ANALİZİ303
051201710030KÇA 527TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA MİTOLOJİLERDE VE DİNLERDE KADIN İMGESİ303
051201710033KÇA 533DÜNYA EDEBİYATINDA KADIN303
2. Dönem Dersleri
BİMKoduKoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
051201710002KÇA 502KADIN VE SANAT30310
051201710004KÇA 504ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADININ YERİ3039
051201710011KÇA 536FEMİNİST İKTİSAT30310
051201710012KÇA 510CİNSİYETİN TOPLUMSAL İNŞASI VE TİYATRO30310
051201710013KÇA 512ÖRGÜT VE CİNSİYET303
051201710016KÇA 516CİNSEL SAĞLIK ÜREME SAĞLIĞI303
051201710018KÇA 518KADIN DOSTU KENTLER303
051201710020KÇA 520YÖNETİMDE KADIN303
051201710023KÇA 524ELEŞTİREL ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE MEDYA303
051201710025KÇA 528YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER, AKTİVİZM VE ALTERNATİF MEDYA303
051201710026KÇA 530TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE KADIN303
Dersler
BİMKoduKoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
050003
DÖNEM PROJESİ3031
050003
DÖNEM PROJESİ3031
050010SOBE 501BİLİMSEL ETİK2002
050010SOBE 501BİLİMSEL ETİK2002
050011SOBE 502BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2002
050011SOBE 502BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2002
050020SOBE 601GELİŞİM VE ÖĞRENME3003
050020SOBE 601GELİŞİM VE ÖĞRENME3003
050021SOBE 602ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME3204
050021SOBE 602ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME3204
050051SEM YLSEMİNER ( YL )000
050051SEM YLSEMİNER ( YL )000
050071SEM DRSEMİNER ( DR )000
050071SEM DRSEMİNER ( DR )000
051201710034KÇA 535TÜRKİYE'DE KADIN ÇALIŞMALARI3030
051201710035KÇA 540KADIN ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA3030
051201710036KÇA 537FEMİNİZM VE SOSYAL TEORİ3030
051201710037KÇA 539AİLE SAĞLIĞI3030
051201710038KÇA 542ANNE SAĞLIĞI3030
Seçmeli Dersler
BİMKoduKoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
05120001KÇA 801UZMANLIK ALAN DERSİ404
05120001KÇA 801UZMANLIK ALAN DERSİ404
05120002KÇA 802UZMANLIK ALAN DERSİ404
05120002KÇA 802UZMANLIK ALAN DERSİ404


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr