İşletme Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Programı


 Mersin Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı, yüksek lisans eğitimine 2010-2011 bahar yarıyılında başlamıştır. İşletme Bilgi Yönetimi; işletmelerin hedeflerine daha verimli ve daha etkin yöntemlerle ulaşabilmesi için, bilginin oluşturulması, paylaşılması ve uygulamaya konulması süreçlerini kapsayan, bilgiyi üretim ve yönetim sürecinin temel değişkenlerinden biri olarak gören yeni bir disiplindir. Günümüzde bilgi, işletmelerin en önemli varlığı ve stratejik bir değer kaynağı haline dönüşmüştür. Bu çerçevede işletmelerin yeni zenginliği ve değer kaynağı sahip olunan bilgi birikimi ve bu potansiyeli uygulamaya dönüştürebilme yeteneği olmaktadır. Bilgi yönetimi, değer yaratıcı ve üretken bilginin elde edilmesi, paylaşılması, geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili bir kavramdır. Bilgi yönetimi alanında, özgün tanımlama ve kavramsallaştırmaların yapılabilmesi, bu alanda yapılacak akademik araştırmalara bağlıdır. İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisansından mezun olan öğrenciler, alanında tamamlamış oldukları tezler ve yapmış oldukları akademik çalışmalarla akademik yeterliliğe sahip bireyler olarak bu amaca hizmet etmektedirler. Diğer yandan bu alanda yapılacak kuramsal ve uygulamalı akademik araştırmaların yoğunlaşması ile disipline katkılar sağlayacak ve bu alandaki eğitimcilerin yetişmesine zemin oluşturmaktadır.
 İşletme Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Programında, Bilgi Yönetim Stratejileri, Veri Tabanı Uygulamaları, Python ile Veri Analizi, Bilgi Getirimi ve Çıkarımı, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elektronik Bankacılık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uygulamalı Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Fiyatlandırma Yönetimi, Tüketici Davranışları Ve Örnek Uygulamaları gibi birçok ders açılmaktadır.
 Öğretim üyeleri ve öğrenciler için akademik ortamın gelişmesine katkısı olan seminer, kollokyum, v.b., faaliyetlerin yanı sıra, University of Trento (İtalya), Comenius University in Bratislava (Slovakya), University of Lodz (Polonya), Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (Yunanistan) gibi 11 farklı üniversite ile lisansüstü Erasmus değişim programı kapsamında anlaşma yapılmış ve her yıl eğitim/staj amacıyla öğrenci gönderilmektedir. 2019 yılına kadar 10’un üzerinde öğrenci tezlerini tamamlayarak İşletme Bilgi Yönetimi Yüksek Lisansı mezunu olmuştur.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
iBY 549
İnsan Kaynakları YönetimiZ30330
İBY 513Müşteri İlişkileri YönetimiS30315
İBY 515Finansal Piyasalar ve KurumlarS30315
İBY 517Veri Tabanı UygulamalarıS30315
İBY 525Örgüt TeorileriS30315
İBY 531Girişimcilik ve YenilikçilikS30315
İBY 533Fiyatlandırma YönetimiS30315
İBY 543Elektronik BankacılıkS30315
İBY 545İleri Yöneylem AraştırmasıS30315
İBY 551Python ile Veri Analizi IS30315
İBY 553Bilgi Getirimi ve Çıkarımı
S30315


2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İBY 560Bilgi Yönetim StratejileriZ30330
İBY 504Stratejik Pazarlama YönetimiS30315
İBY 510Yönetim ve EtikS30315
İBY 524Örgütsel HastalıklarS30315
İBY 532Tüketici Davranışları ve Örnek UygulamalarıS30315
İBY 544Sürdürülebilir İşletme YönetimiS30315
İBY 548Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Teknikleri S30315
İBY 558Stratejik Yönetim ve İşletme PolitikasıS30315
İBY 562Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi S30315
İBY 564Python ile Veri Analizi IIS30315
İBY 566Metin Madenciliği ve Big DataS30315


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr