İşletme Yüksek Lisans Programı


Mersin Üniversitesi işletme tezli yüksek lisans programı 2003-2004 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere teorik ve uygulamalı araştırmalar için akademik bilgi ve yetenek kazandırmak, alanındaki kavram ve kuramlara hakim, bilimsel çalışmalar üretebilecek araştırmacılar yetiştirmek, gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe çalışabilecek nitelikli elemanlar ve yöneticiler hazırlamaktır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve bu ortamda rol almak için gerekli olan becerilere sahip olacaklardır. Programı başarılı bir şekilde bitirebilmek için öğrencilerin anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer almaları; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik koşullarını başarı ile yerine getiren öğrencilere işletme alanında yüksek lisans diploması verilir.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STeo.Uyg.KrediAKTS
EKON 501Mikro İktisat TeorisiS3036
İŞL 521İşletme YönetimiS3036
İŞL 535Üretim YönetimiS2236
İŞL 541Modern PazarlamaS3036
İŞL 551Finansal YönetimS2236
İŞL 561Finansal MuhasebeS2236

Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STeo.Uyg.KrediAKTS
İŞL 522GirişimcilikS3036
İŞL 524Çağdaş Yönetim TeknikleriS3036
İŞL 580Finansal AnalizS3036
İŞL 542Tüketici DavranışlarıS3036
İŞL 544Stratejik Pazarlama YönetimiS3036
İŞL 582Finansal PiyasalarS3036
İŞL 592Yöneylem AraştırmasıS3036

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STeo.Uyg.KrediAKTS
İŞL 523Yönetim KuramlarıS3039
İŞL 531Strateji TeorisiS3039
İŞL 525Stratejik İnsan KaynaklarıS3039
İŞL 527Örgütsel Davranış ve Yönetim PsikolojisiS3029
İŞL 539Nicel Araştırma TeknikleriZ3039
İŞL 543İleri PazarlamaS3039
İŞL 545Tutundurma ve Satış YönetimiS3039
İŞL 547ReklamcılıkS3039
İŞL 549Yönetimde Karar VermeS3039
İŞL 553Girişimcilik ve İnovasyonS3039
İŞL 557Sermaye Piyasası AnaliziS3039
İŞL 559Güncel Finansal Konu ve TekniklerS3039
İŞL 565Yönetim MuhasebesiS3039
İŞL 571Finansal ModellemeS3039
İŞL 573Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama StandartlarıS3039


2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STeo.Uyg.KrediAKTS
İŞL 520Stratejik YönetimS3039
İŞL 510Teknoloji ve İnovasyonS3039
İŞL 560Uzmanlık MuhasebesiS3039
İŞL 550Banka ve Sigorta Kuruluşlarında Finansal YönetimS3029
İŞL 564Muhasebede Güncel KonularS3039
İŞL 590Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiS3039
İŞL 530Nitel Araştırma TeknikleriS3039
İŞL 534Üretim Planlama ve KontrolS3039
İŞL 546Uluslararası PazarlamaS3039
İŞL 548Müşteri İlişkileri YönetimiS3039
İŞL 556Uluslararası FinansmanS3039
İŞL 562Mali Denetim ve RaporlamaS3039
İŞL 570Uygulamalı Yatırım ProjeleriS3039
İŞL 526Örgütsel Davranışta Güncel KonularS3039
İŞL 558Finansal Risk YönetimiS3039
İŞL 512Örgüt Teorisinde Güncel KonularS3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr