İktisat Yüksek Lisans Programı


 Bu program, 2003-2004 yılından bu yana, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisat Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrenci yetiştirmektedir. Yüksek Lisans Programında, alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ile iktisadi konuları hem teorik ve hem de analitik çerçeveden analiz edebilecek ekonomi uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu program, aynı zamanda akademik kariyerlerine bu alanda doktora eğitimi alarak veya bu disiplin ve disiplinler arası alanlarda da daha fazla araştırma odaklı çalışmalar yapmak isteyen öğrencilere temel oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, uzmanlaştıkları iktisat alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir. Programda güncel ekonomik konularına ilişkin dersler de bulunduğu için öğrenciler dünya ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar hakkında da donanımlı hale gelmektedir. Programın süresi 2 yıl olup, dili Türkçedir. Bir senelik ders alma ve seminer hazırlama sürecinin ardından öğrenciler istedikleri bir alanda, seçecekleri tez danışmanları ile tezlerini hazırlayacaklardır. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenci zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak seminer dersini ve yüksek lisans tezini hazırlayarak tez savunma sınavını başarıyla geçmek zorundadır. Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların:
1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları.
2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları.
3) Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.

Dersler

Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 211Matematiksel İktisat IZ3034
EKON 305Ekonometri IZ3035

Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 212Matematiksel İktisat IIZ3034
EKON 306Ekonometri IIZ3035

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 501Mikro İktisat TeorisiZ3038
EKON 503Matematiksel İktisatZ3038
EKON 511Dış Ticaret Teorisi ve PolitikasıS3037
EKON 521İktisadi Düşünce TarihiS3037
EKON 523İktisadi Büyüme TeorileriS3037
EKON 525İktisatta YöntemS3037
EKON 529Uluslararası Para ve FinansS3037

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
EKON 502Makro İktisat TeorisiZ3038
EKON 506EkonometriZ3038
EKON 508İktisat PolitikasıS3036
EKON 522Türkiye EkonomisiS3036
EKON 532Ekonomik Entegrasyonlar Teorisi ve ABS3036
EKON 534Teknoloji Büyüme ve KalkınmaS3036
EKON 536İktisat Teorisinin EvrimiS3036


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr