Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı


 Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki akademik çalışmalar, dünyada ve ülkemizde yeni denilebilecek kadar yakın bir zamanda başlamıştır. Gastronomiye ilişkin kavramların tanımları ve bu kavramlara ilişkin araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Gastronomi ve turizm, gastronomi ve toplum, gastronomi ve kültür arasındaki ilişkiler çok disiplinli bir anlayışla incelenmektedir. Diğer yandan, doğal çevre ve yerel kültürler ve yerel kültürlerin etkileri, gastronomi ve gıda sistemleri konusunda uzman olmayı önemli bir duruma getirmiştir. Gastronomi; bireylerin kimlik ve kişilik duygularıyla da ilişkilidir. Gastronomi üzerine çalışmak; bireyleri tarihle, kültürle ve toplumla olan ilişkilerde pozitif yönde etkilemektedir.
 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı; Türkiye genelinde Gastronomi ve Mutfak sanatları alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı gibi, adı geçen alanda ihtiyaç duyulan akademik personel ihtiyacını karşılamaya da yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu programın amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Akademik personel yetiştirmenin yanı sıra, bu programın diğer bir amacı ise bilgi ve beceriyle donanmış, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda rekabet edebilecek bilinçli, bilgili yönetici şefler yetiştirmektedir.


Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
GST 501Yiyecek-İçecek Yönetimi
Z30310
GST 505Sağlıklı Beslenme ve Diyetetik
S30310
GST 507Dünya Mutfak Kültürleri
S30310
GST 509Anadolu Yemek Tarihi
S30310
GST 511Dünya Mutfağında Yeni Trendler
S30310
GST 513Gıda Mevzuatı ve İş Kanunu
S30310
GST 515Gastronomi Turizmi
S30310
GST 517Örgütsel Davranış
S30310
GST 519Gastronomi Turizminde Tüketici Davranışları
S30310
GST 559Gıda Kalite Kontrol ve Analizleri
S30310
GST 523Yaratıcı Turizm ve Gastronomi Uygulamaları
S30310
GST 525Gastronomi Araştırmaları-I
S30310
GST 527Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
S30310

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
GST 504İstatistik Uygulamaları
S30310
GST 550Gıda Güvenliği ve Sanitasyon
S30310
GST 508Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Pazarlama ve Satış
S30310
GST 510Yemek Üretimi ve Görsel Sanatlar
S30310
GST 512Menü Hazırlamada Maliyet Analizleri
S30310
GST 514Yerel Mutfaklar
S30310
GST 516Gastronomi ve Yemek Tarihi
S30310
GST 520Ekip Çalışması ve Etkinliği
S30310
GST 522Keşifsel Araştırma Tasarımı
S30310
GST 524Akademik Yazma
S30310
GST 526Gastronomi Araştırmaları-II
S30310
GST 528Gıda Muhafaza Yöntemleri
S30310


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr