Çeviribilim Yüksek Lisans Programı


 Çeviribilim, hem ulusal hem uluslararası düzlemde, farklı disiplin ve alanlarla yoğun ve dinamik bir sınırdaşlık, komşuluk ve işbirliği ilişkisini sürdüren bir alan olması hasebiyle kendi disipliner özerkliğini uzun yıllardır tanımlama çabası içindedir. Bu anlamda Çeviribilim Anabilim Dalında YL veya Doktora programı olsun, bu geniş yelpazeli alan konumunu karşılamaya ve yansıtmaya çalışmaktadır. Bu alansal gerçekliğe uygun olarak programda Çeviri Eğitimi, Çeviribilim’de Kuramsallaşma, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Politikaları vb. araştırma konularına dönük kendi içinde dengelenen bir spektrum ve perspektif somutlaştırılmıştır.
 Aynı anlayışa bağlı olarak Çeviribilim ABD‘na başvuran akademisyen adaylarının farklı lisans çıkışlı olmaları, alanın bu kompleks (çok bireşimli) yapısının bir gereğidir. YL düzeyinde Sosyal Bilimlerden olduğu kadar farklı uzmanlık alanlarından da (İktisat, Mühendislik vd.) öğrenci başvuruları kabul edilmektedir. Programa başvurularda dil çifti koşulunun konmamasının nedeni de yine bu alansal gerçeklikle açıklanabilmektedir. Çeviribilim’in „doğru çeviri yapmayı“ öğreten bir bilim olduğuna yönelik yerleşik yanılgının gereği olarak öğrenciler bu ABD’da alanın bilimsel ve akademik profilini hem gelişimi bakımdan hem şu anki gelişmişlik düzeyi bakımdan tüm içerikleri ile edinmektedir. Farklı yabancı dillerden (Rusça, İspanyolca, Arapça, Farsça vd.) gelen öğrencilerin söz konusu dillerde yapılmış çeviribilimsel yayınları takip edebilmeleri, alanın ve Anabilim Dalı’nın zenginleşmesine zemin hazırlamaktadır; bu durum Anabilim Dalınca da desteklenmektedir.
 YL başvurularında alan dışından gelen adaylar, bir yıl „Bilimsel Hazırlık“ derslerini almakla yükümlüdür. Doktora programına Filoloji veya Yabancı Dil Eğitiminden gelen öğrencilere, alana adaptasyon sağlamaları için YL derslerinden temel ve giriş nitelikli dersler önerilmektedir.
 ABD içinde geniş ve söz konusu zengin alansal spektruma uygun bir akademisyen kadrosu (2 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi) ders ve tez çalışmalarında öğrencilerin yönelimlerini koordine etmekte, alansal zenginliğin pekişmesine katkıda bulunmaktadır.


Dersler

 Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV 547
Çeviribilim Araştırma Alanları I
Z30310
ÇEV 553
Çeviri Türleri
Z30310
ÇEV 555
Çeviribilim Tarihi
Z202101. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV 561
Çeviribilim ve Disiplin İlkeleri I
Z3039
ÇEV 511
Çeviri Bilimi ve Çeviri Eğitimi
S3037
ÇEV 513
Sözlük Araştırmaları I
S3037
ÇEV 559
Dilbilim ve Çeviribilim I
S3037
ÇEV 519
Çeviri Kuramları ve Uygulamaları I
S3037
ÇEV 563
Diplomasi Dili ve Çeviri I
S3037
ÇEV 527
Çeviribilimin Açılım Olanakları I
S3037
ÇEV 541
Sözlü Çeviride Disiplinlerarasılık I
S3037
ÇEV 545
Çeviribilimin Temel Kavramları I
S3037
ÇEV 547
Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri I
S3037
ÇEV 549
Doğu ve Batı Toplumlarında Çeviri Tarihi I
S3037


Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV 560
Çeviribilimde Araştırma Yönelimleri
Z30310
ÇEV 552
Çeviribilimde Kuramsal Yaklaşımlar
Z20210
ÇEV 556
Tarihte Çeviri Uygulamaları
Z30310


2. Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV-562
Çeviribilim ve Disiplin İlkeleri II
Z3039
ÇEV-512
Çeviri Bilimi ve Çeviri Eğitimi II
S2027
ÇEV-514
Sözlükçülük
S2027
ÇEV-560
Dilbilim ve Çeviribilim II
S3037
ÇEV-520
Çeviri Kuramları ve Uygulamaları II
S3037
ÇEV-564
Diplomasi Dili ve Çeviri II
S3037
ÇEV-528
Çeviribilimin Açılım Olanakları II
S3037
ÇEV-542
Sözlü Çeviride Disiplinlerarasılık II
S3037
ÇEV-546
Çeviribilimin Temel Kavramları II
S3037
ÇEV-548

Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri I

S3037
ÇEV-550
Doğu ve Batı Toplumlarında Çeviri Tarihi I
S3037*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr