Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Programı


 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tezli yüksek eğitim programı sunar. Programın ana amacı çalışma ekonomisi, sosyal politika, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında lisansüstü bilgi birikimini edindirmektir. Bu programa kaydolan öğrencilerin program sonunda alana ilişkin en güncel tartışmalar üzerinden iktisat, işletme, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarla interdisipliner bir ilişki içerisinde çalışmalarını yürütebilecek ve akademik alanda özgün tartışmalar yaratabilecek kapasitede bir eğitim sürecinden geçmeleri planlanmaktadır.
 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans programı aynı zamanda Çukurova bölgesinde bu alanda eğitim veren tek yüksek lisans programıdır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEK 501
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Z3036
ÇEK 503
İş Gücü Piyasası ve İstihdam Politikaları
Z3036
ÇEK 505
Sosyal Güvenlik Teorileri
Z3036
ÇEK 507
Bireysel İş Hukuku
Z3036
ÇEK 509
Meslek Etiği ve Sosyal Sorumluluk
S3036
ÇEK 511
İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
S3036
ÇEK 513
Ekonomik Büyüme Teorileri Ve İstihdam
S3036
ÇEK 515
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi
S3036
ÇEK 517
Yapısal Uyum ve Devletin Değişen Rolü
S3036
ÇEK 519
Bilgi Toplumu ve İnsani Gelişme
S3036
ÇEK 521
Uluslararası İş Gücü Hareketleri ve Ekonomik Etkileri
S3036
ÇEK 523
Kriz ve Dünya Ekonomisi
S3036
ÇEK 525
Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika
S3036


Dersler

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEK 502
Küreselleşme,Sosyal Politika ve Yönetişim
Z3036
ÇEK 504
Yoksulluk,Sosyal Dışlanma ve Sosyal İçerme
Z3036
ÇEK 506
Sosyal Güvenlik Hukuku
Z3036
ÇEK 508
Çalışma Yaşamının Kalitesi
S3035
ÇEK 510
İş Gücü Piyasalarında Ayrımcılık
S3035
ÇEK 512
Enformalleşme ve İş Gücü Piyasaları
S3035
ÇEK 514
Karşılaştırmalı İş Sağlığı ve Güvenliği
S3035
ÇEK 516
Toplu İş Hukukunda Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları
S3035
ÇEK 518
Avrupa Birliğinde Sosyal Politika
S3035
ÇEK 520
Ücret Yönetimi ve Performans Değerlendirme
S3035
ÇEK 522
Örgütlerde İş Gücü Planlaması ve Seçimi
S3035
ÇEK 524
Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumları
S3035
ÇEK 526
Gelir Dağılımı ve Gelirler Politikası
S3035


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr