Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı


Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora programı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Ana Bilim Dalında Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili alanlarında uzmanlığını almış 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesinden oluşan bir akademik kadro mevcuttur. Bu akademik kadro, kendisini Türkoloji alanında yetiştirmek isteyen öğrenciler için alana uygun bir program uygulamaktadır. Doktora programı kapsamında Türkoloji alanında lisansüstü çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişimine, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasına yönelik bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir. Programda Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında öğrencilere bilimsel tezler yaptırılmaktadır. Ayrıca tez konuları Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk Tarihi, Edebiyat Psikolojisi, Edebiyat ve Çeviri, Edebiyat Sosyolojisi gibi disiplin ve alt disiplinleri de kapsayıcı olabilmektedir.
Doktora öğrencileri dönem başlarında seçtikleri dersleri düzenli takip ederek sorumluluklarını yerine getirmekte, tez aşamasında ise belirledikleri konularda bilimsel ölçütlere uygun ve alanı besleyen çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. Program kapsamında öğrencilere, üretilen bilginin tez olarak hazırlanmasının yanı sıra bildiri, makale, proje veya kitap haline dönüştürülerek paylaşılması da teşvik edilmektedir. Program sonunda Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora unvanını alan öğrenciler doktora sonrası (post doktora) programlarla akademik hayatlarına devam edebildikleri gibi Türkoloji bölümlerinde ya da kendi uzmanlık alanları doğrultusunda dil ve edebiyatla ilgili çeşitli bölümlerde açılan kadrolara başvurarak akademik çalışmalarına devam edebilmektedir.
Dersler

1.Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
TDE 601Eski Türk İnançlarıZ30310
TDE 603Küreselleşme ve Halk Kültürü IS30310
TDE 605Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
S30310
TDE 607Sözdizimi Kuramları IS30310
TDE 609Sözcük Bilim IS30310
TDE 611Tarihi Türk Lehçeleri Metinleri IS30310
TDE 613Çağdaş Türk Lehçelerinde Söz Varlığı IS30310
TDE 615Yaratıcı Yazarlık IS30310
TDE 617Türk Edebiyatında Postmodernizm IS30310
TDE 619Biçimbilim IS30310
TDE 625Karşılaştırmalı Türk Romanı IS30310
TDE 627Yeni Türk Edebiyatında Önsöz ve Tartışmalar IS30310
TDE 629Edebiyatın Sosyal Tarihi I

2.Dönem Dersleri

KoduAdıZ/STUKAKTS
TDE 602Alevi-Bektaşi İnanç ve RitüelleriS30310
TDE 604Küreselleşme ve Halk Kültürü II
S30310
TDE 606 Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
S30310
TDE 608Sözdizimi Kuramları IIS30310
TDE 610Sözcük Bilim IIS30310
TDE 612Tarihi Türk Lehçeleri Metinleri IIS30310
TDE 614Çağdaş Türk Lehçelerinde Söz Varlığı IIS30310
TDE 616Yaratıcı Yazarlık II
S30310
TDE 618Türk Edebiyatında Postmodernizm II
S30310
TDE 620Biçimbilim II
S30310
TDE 626Karşılaştırmalı Türk Romanı II
S30310
TDE 628Yeni Türk Edebiyatında Önsöz ve Tartışmalar II
S30310
TDE 630Edebiyatın Sosyal Tarihi II
S30310
*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr