Turizm İşletmeciliği Doktora Programı


Doktora programının amacı; araştırma alanıyla ilgili analitik ve bağlamsal düşünce pratiğine ulaşmış, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, uzmanlık alanında bilimsel etik kurallarını uygulayan, problemleri tespit edip, alternatif çözümler üretebilen ve uygun çözüm önerisini gerekçeleriyle savunabilen, çalışma alanıyla ilgili tartışılan sorunsallara alternatif öneriler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek bir araştırma yapabilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, eksikliklerinin farkında olarak sürekli gelişimi hedefleyip, kendi gelişim düzeyini denetleyebilen, özgün araştırma alanıyla ilgili akademik farkındalık yaratmak için gerekli çalışmaları yapabilen, alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinden yararlanabilen ve ilgili paket programları gelişmiş düzeyde kullanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektir. Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.


Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TİO 609
Turizmin Sektörel Analizi
Z30318
TİO 613Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
S30318
TİO 619Turizmde Güncel Gelişmeler
S30318
TİO 621Ulusal Turizm Destinasyonları
S30318
TİO 623Turizm Sektöründe Finansal Politika ve Stratejiler
S30318
TİO 627Ağırlama Sektöründe Pazarlama
S30318
TİO 629Etkilenen ve Etkileyen Olarak Turizm Endüstrisi
S30318
TİO 635Turizm Sektöründe Küresel Girişimcilik
S30318
TİO 639Doğal Kaynak Yönetimi ve Turizm
S30318
TİO 641Turizm Sektöründe Finansal Analiz ve Planlama
S30318
TİO 643Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Muhasebesi
S30318
TİO 647Turizm Araştırmaları İçin Ölçek Uyarlama
S30318
TİO 653Gastronomi Turizmi
S30318
TİO 659Bilimsel Araştırma Süreci
S30318
TİO 661Turizmde Pazar Bölümlendirme
S30318
TİO 665Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma
S30318

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TİO 602
İleri İstatistik
S30318
TİO 610
Bilim Felsefesi
S30318
TİO 614

Turizm İşletmelerinde Fiyatlama Stratejileri

S30318
TİO 616
Uluslararası Turizm Destinasyonları
S30318
TİO 618

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Liderlik Teorileri

S30318
TİO 620

Turizm Sektöründe Firma Değerlemesi

S30318
TİO 622

Turizm Sektöründe Finansman Teknikleri

S30318
TİO 624

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

S30318
TİO 630
Bölgesel Turizm Planlaması
S30318
TİO 632

Kıyı Kitle Turizmi ve Sürdürülebilir Turizm Gelişimi

S30318
TİO 634

Turizm Sektöründe Disiplinlerarası Yönetsel Muhasebe

S30318
TİO 636

Turizm İşletmelerinde Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim

S30318
TİO 638
Queer Teori ve Queer Turizm
S30318
TİO 642

Yönetim ve Organizasyonda Yeni Paradigma

S30318
TİO 646

Yiyecek İçecek Endüstrisinde Yönetim Uygulamaları

S30318
TİO 648

Turizm İşletmelerinde Kar Planlaması ve Kontrolü

S30318
TİO 650

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi

S30318
TİO 652

Turizm İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi

S30318
TİO-654

Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi

S30318
TİO 656
Turist Davranışı
S30318
TİO 658

Turizm Araştırmaları İçin Teori Uyarlama ve Geliştirme

S30318
TİO 660

Uluslararası Turizm Pazarlarının Analizi

S30318
TİO 662
Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri
S30318
TİO 664

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri

S30318
TİO 666
Türkiye Ekonomisi ve Turizm
S30318
TİO 670
Avrupa Gastronomisi
S30318
TİO 672

Turizmde Pazarlama İletişimi Yönetimi

S30318
TİO 674

Turizm Sektörünün Ekonomik Analizi

S30318
TİO 676
Bölgesel Kalkınma ve Turizm
S30318
TİO 678

Turizm Sektörünün Makroekonomik Verilerle Analizi

S30318


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr