Tarih Doktora Programı


Anabilim Dalımızda Doktora Programına başlayan öğrenciler Eskibatı Tarihi (Eski Yunan ve Roma Tarihi), Ortaçağ Avrupa Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında tez çalışması yapma imkânına sahiptir. Anabilim Dalımız tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine, aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekân, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik vizyonumuzdur. Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, analiz ve sentez yapabilen, demokratik tutum ve davranışlar sergileyen, ulusal ve toplumsal duyarlılığa sahip, bir kaynak dilini (Osmanlıca, Latince, Eski Yunanca, Ortaçağ Fransızcası) kullanabilen, ideolojik saplantıları olmayan, yeteneğini ve sınırlarını bilen, yapacağı araştırma ve çalışmalarda yerel, ulusal ve evrensel dengesini kurabilen mezunlar yetiştirmek anabilim dalımızın temel vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır. Tarih Anabilim Dalı Doktora Programının amacı, araştırmacı ya da akademisyen olarak, hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmektir.

Dersler

 Bilimsel Hazırlık 1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 509
Modernleşme: Kuramlar, Uygulamalar
S3039
TAR 513
Osmanlıca Tarih Metinleri
S3039
TAR 525
Roma Devlet Yönetimi
S3039
TAR 519
Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarihçileri: Felsefe
S3039
TAR 523
Yeni ve Yakın çağlarda Osmanlı’da Deniz Kültürü ve Akdeniz
S3039
TAR 531
Türkiye’de Kamuoyunun Tarihsel Evrimi
S3039

Bilimsel Hazırlık 2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 508Türk Siyasal Hayatının GelişimiS3039
TAR 510Osmanlı İmparatorluğun'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Doğu SorunuS3039
TAR 51419. Yüzyılda Osmanlı Toplum ve Devlet YapısıS3039
TAR 516Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarihçileri: BilimS3039
TAR 520Eskibatı Tarihi Çalışma AraçlarıS3039
TAR 522Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Eğitim Politikaları S3039

1.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 601
Ortadoğu Tarihinde Modernleşme Süreçlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
S3039
TAR 603
Osmanlı Diplomatikası ve Arşiv Çalışmaları
S3039
TAR 605
İngilizce Tarih Metinleri I
S3039
TAR 607
Osmanlı- Büyük Güçler İlişkisi: Karşılaştırmalı Kaynak İncelemesi
S3039
TAR 609
Osmanlı ve Akdeniz Dünyası
S3039
TAR 611
Yerel Tarih Çalışmaları: Kuramlar ve Kaynaklar
S3039
TAR 613
Roma’nın Sosyal Tarihi
S3039
TAR 615
Osmanlı Maliye Tarihi
S3039
TAR 617
Atatürk Dönemi Siyasi Metinleri
S3039
TAR 621
Hellence Tarih Metinleri
S3039
TAR 623
Modernleşme, Uluslaşma ve Milliyetçilikler
S3039
TAR 625
Osmanlı Kent Tarihi Çalışmaları
S3039
TAR 627
Modern Yunan Tarihi
S3039
TAR 629
Latince Metin Çevirisi
S3039
TAR 631
Yeni ve Yakınçağ Osmanlıca Belge Çözümlemeleri
S3039
TAR 633
Bosna Hersek Tarihi
S3039


2.Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
TAR 602
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal ve Ekonomik TemelleriS3039
TAR 604
Osmanlı İmparatorluk KurumlarıS3039
TAR 606
İngilizce Tarih Metinleri IIS3039
TAR 608
Osmanlı Egemenliğinde BalkanlarS3039
TAR 610
Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyet DeneyimiS3039
TAR 614
Çağdaş Roma TarihçiliğiS3039
TAR 616
II. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış PolitikasıS3039
TAR 620
Latince Tarih MetinleriS3039
TAR 622
Modern Diktatörlükler ve Türkiye'de Tek Parti DönemiS3039
TAR 624
Osmanlı Ekonomisinde TarımS3039
TAR 626
Tarih Biliminde Araştırma ve EtikZ3039
TAR 628
Osmanlı Arşiv KaynaklarıS3039
TAR 630
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi S3039
TAR 632
Yunanca Arşiv MetinleriS3039
TAR 634
Osmanlı İktisat TarihiS3039
TAR 636
Modern Balkan TarihiS3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr