Sosyoloji Doktora Programı


Toplumsal yaşamda meydana gelen problemleri ve toplumsal olguları sosyolojik kuram ve kavramlar ile ilişkilendirerek özgün bakış açısıyla tartışma ve yorumlama becerisini sağlama amacını taşımaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak, bölümün akademik kadrosunun formasyonu doğrultusunda sosyal problemler, Türk sosyolojisi, sanat sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma, eğitim sosyolojisi, toplumsal değişme, kent sosyolojisi, modernizm-Postmodernizm, beden sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kent sosyolojisi gibi alanlarda doktora düzeyinde dersler verilmektedir.
Öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora programını kapsayan dersler dışında ilgi konularına yönelik tez hazırlamakta ve tezi destekleyen danışmanlık kurumu çerçevesinde öğretim üyelerinden destek almaktadır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
SOS 701Türkiye'de Sosyal Problemler ve Sosyal Politika AnaliziZ30310
SOS 703Türk Sosyolojisi SemineriS30310
SOS 705Uygulamalı Sosyolojide Yeni YaklaşımlarS30310
SOS 707İleri Araştırma Teknik ve AnalizleriS30310
SOS 709Sivil Toplum Demokrasi ve Haklılaştırım SorunlarıS30310
SOS 711Yeni Yoksulluk ve Parçalanan KimliklerS30310
SOS 713Toplumsal Refah ve Yaşam KalitesiS30310

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
SOS 702Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Eğitim PolitikalarıS30310
SOS 704Sanata Sosyolojik YaklaşımlarS30310
SOS 706Modernizm-Postmodernizm TartışmalarıS30310
SOS 708İktidar Analizinde Yeni YaklaşımlarZ30310
SOS 710Kentsel Alan ve Çevre SorunlarıS30310
SOS 712Postmodern Feminist TeoriS30310
SOS 714Çocuk SosyolojisiS30310
SOS 718Beden ÇalışmalarıS30310
SOS 722Türkiye'de Sosyal AraştırmalarS30310

*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr