Psikoloji Doktora Programı


Mersin Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Doktora Programı 2014 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Doktora programımız "Genel Psikoloji" başlığı altında açılmaktadır. Ancak, öğrenciler program kapsamında aldıkları derslerle ve tez konusu seçimleriyle Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ile Endüstri/Örgüt Psikolojisi olmak üzere üç uzmanlık alanına yönlenebilmektedir. Dört yıllık örgün eğitim olan Genel Psikoloji Doktora Programı'nın eğitim dili Türkçedir. Genel Psikoloji Doktora Programı'nın temel hedefi psikoloji alanındaki kuramsal ve güncel bakış açılarına dair yeterli düzeyde bilgiye sahip, bilimsel araştırmalar yapabilecek düzeyde bilim insanı yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için ilgili derslere katılırlar. Programa kabul edilen öğrenciler en az 7 ders (1 adet zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere) ve 1 seminer çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu aşamadan sonra öğrenciler doktora yeterlik sınavını geçmeleri ve danışmanları yönetiminde doktora tezi yazmaları gerekmektedir. Doktora programımızda temel amaç öğrencilerin özgün, nitelikli araştırma yapma ve sürdürme becerisine sahip olmalarıdır. Öğrenciler yöneldikleri alanda alanyazını bilgisini çözümleme, çeşitli ölçütler doğrultusunda bütünleştirme, değerlendirme ve özgün bulgularla geliştirme yetkinliğine sahip olurlar.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
PSİ 601Sosyal Psikoloji KuramlarıS30310
PSİ 603Şiddet ve SaldırganlıkS30310
PSİ 605Aile ÇalışmalarıS30310
PSİ 607Duyguların PsikolojisiS30310
PSİ 609Gelişimsel PsikopatolojiS30310
PSİ 611İleri Transaksiyonel AnalizS30310
PSİ 613İleri Kişilik DeğerlendirmesiS30310
PSİ 619Destekleyici Psikoterapi IS30310
PSİ 631İleri Pozitif PsikolojiS30310

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
PSİ 604GRUPLARARASI İLİŞKİLER
303
PSİ 608BENLİK PSİKOLOJİSİ
303
PSİ 612ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞYERİNDE DUYGULAR
303

3. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
PSİ 741İleri Erişkin PsikopatolojisiS3033
PSİ 743Erişkinlerde Klinik DeğerlendirmeS3033
PSİ 733Sosyal Psikolojide Güncel KonularS3033
PSİ 735Toplumsal Cinsiyet ve Kadın AraştırmalarıS3033
PSİ 737Sosyal Biliş ve Grup İlişkileriS3033
PSİ 739Topluluk Psikolojisi ve Uygulama AlanlarıS3033

*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr