Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı


Günümüzün sosyal olgularını anlamak, araştırmak ve çözümlemek için disiplinlerarası perspektife sahip çalışmalara ilgi ve ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu tespitten hareketle Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Felsefe ve Sosyoloji disiplinlerinin birbirleriyle kesiştiği alanda düşünce üretmeyi, eleştirel düşünceye katkıda bulunmayı, yenilikçi araştırmalar yapmayı amaçlayan bir programdır. Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere, popüler kültürden kent ve çevre çalışmalarına, siyaset biliminden tarihe, kentsel tasarımdan, yeni medyaya kadar çeşitli konularda çağdaş kuramları tartışma, ilişkilendirerek özgün bakış açısıyla irdeleme olanağı sağlamayı amaçlamaktadır. Program, geçişkenliğin giderek arttığı alanlar arasında üretken, yaratıcı sorular soran ve disiplinlerarası birikimi ile kolektif çalışmalar yapma donanım ve becerisine sahip akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
MKK 601MEDYA KÜLTÜR VE KENT OKUMALARI
303
MKK 615SİNEMADA TARİHİN İNŞAASI VE BELLEK
303
MKK 617MEDYA, TEMSİL VE İDEOLOJİ
303
MKK 621MEDYA, POPÜLER KÜLTÜR VE GÜNDELİK HAYAT
303
MKK 645EDEBİYATTA MEKAN EDEBİ MEKANLAR I
303*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr