Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı


“Siyaset Bilimi” ve “Kamu Yönetimi” olmak üzere iki alanın birleşiminden oluşmaktadır. Bu programa kaydolan öğrencilerin siyaset bilimi alanındaki teorik altyapılarını güçlendirmelerinin yanı sıra, kamu hizmeti ve işleyişi üzerine gerekli bilgi ve birikime sahip olmaları da hedeflenmektedir. Öğrencilerin bu temel alanların yanı sıra, sosyoloji, siyaset psikolojisi, siyasi tarih ve iletişim gibi alanlarla interdisipliner bir ilişki içerisinde çalışmalarını yürütebilecek ve akademik alanda özgün tartışmalar yaratabilecek kapasitede bir eğitim sürecinden geçmeleri planlanmaktadır.
1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
KAM 605
Devlet Felsefesi
S3036
KAM 627
Demokrasi Tartışmaları
S3036
KAM 631
Toplumsal Değişme ve Sanayi Ötesi Toplumlar
S3036
KAM 637
20. Yüzyıl Kent Kuramları
S3036
KAM 641
Kentleşmenin Ekonomi Politiği
S3036
KAM 647
Çevre Bilimlerinin Düşünsel Temelleri
S3036

KAM 653

Siyasal Toplumsallaşma
S3036

KAM 655

Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kuramı ve Yöntembilim I

Z3036

KAM 657

Türkiye'de Siyaset Bilimin Tarihsel Temelleri

S3036

KAM 659

Türkiye’de Tek Parti Dönemi (1923-1945)

S3036
KAM 661
Türkiye’de Siyasi Düşünce -I
S3036
KAM 663
Karşılaştırmalı Siyaset
S3036
KAM 667

Türkiye’de Kentleşme ve Belediyeciliğin Tarihi

S3036
KAM 665
Bürokrasi Kuramları
S30362. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
KAM 604
Kamu Politikası
S3036

KAM 612

19.Yüzyılda Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı

S3036

KAM 614

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğu Sorunu

S3036
KAM 622

Karşılaştırmalı Anayasal Hak ve Özgürlükler

S3036
KAM 628
İdeoloji, İktidar ve Siyasal Kültür
S3036
KAM 630
Türk Politikasının Evrimi
S3036
KAM 632

Türkiye’de Siyasal İktisat ve Devlet

S3036
KAM 634
Uluslararası Çevre Politikaları
S3036
KAM 640
Yerel Yönetimler Bürokrasisi
S3036
KAM 642
Kent Kültürü
S3036
KAM 644
Kent Yönetimi ve Katılım
S3036
KAM 646

Cumhuriyet Dönemi Kırsal Alan Politikaları

S3036
KAM 652
Türk Parlamentosunun Evrimi
S3036
KAM 654

Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kuramı ve Yöntembilim II

Z3036
KAM 658
Modern Siyasal İdeolojiler
S3036
KAM 660
Türkiye’de Siyasi Düşünce - II
S3036
KAM 662
Karşılaştırmalı Anayasa
S3036


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr