İngiliz Dil Bilimi Doktora Programı


 Doktora programının amacı, özgün dil verisi üzerinde bilimsel bir çalışma yürütebilecek yetkin bireyler yetiştirmektir. Program mezunları dile ilişkin sorunlu durumları belirleyebilir, çözümleyebilir ve varolan bilgiye özgün katkılarda bulunabilir.
 Yüksek lisans ve doktora programı mezunları, dilbilim bilgisi gerektiren tüm alanlarda çalışabilmektedir. Konuşma bozuklukları tedavisinden, adli tıp uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede istihdam edilebilirler. Anadili – yabancı dil eğitim-öğretim malzemeleri ve programları geliştirmede ve uygulamada, her türlü dil öğretim programının düzenlenmesinde, anadili-yabancı dil öğretmenleri yetiştirmede, sözlük ve ders kitabı yazımında uzman kişiler olarak görev alabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler. Doğal dil işlemleme yazılımlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında görev alırlar.
 Bölümümüzde 2 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ana kütüphanede hızla gelişen bir dilbilim bölümüne ek olarak, bölümde kendine ait bir kaynak kütüphanesi vardır. Sekiz dönemlik bölüm programı dilbilimin temel alanlarını kapsayan geniş kapsamlı dilbilim dersleri sunar. Öğrencilerin kullanımına açık bir bölüm kütüphanesinin yanı sıra, TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Türkçe Ulusal Dil Derlemi oluşturma projesi için kurulan ve 2013 yılında alınan 113K039 TÜBİTAK projesi kapsamında kullanılmaya devam edilen Derlem Laboratuvarı, üç hizmet sunucu, otuz ince istemci ve metin sayısallaştırmada kullanılan gelişmiş beş tarayıcı yer almaktadır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İDB 601Çağdaş Sözdizim Kuramları ve TürkçeZ3036
İDB 605Görünüş KuramlarıS3036

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İDB 602Türkçede Geçişlilik ve ÇatıZ3036
İDB 604Sözcük Anlambilimi ve Türkçede KılınışS3036
İDB 614Bilişsel DilbilimS3036
İDB 709Sesbilim KuramlarıS3036

3. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
İDB 705Uygulamalı DilbilimZ3036
İDB 707Dilbilim İncelemeleriZ3036
İDB 711Araştırma YöntemleriZ3036*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr