Felsefe Doktora Programı


Felsefe Doktora Programı 2009 yılında açılmıştır. Program felsefenin çok çeşitli alanlarını içerecek biçimde tasarlanmıştır. Program öğrencilerin, felsefe tarihi boyunca ortaya konmuş farklı perspektifleri tanımalarını sağlar, bu yolla kendi perspektiflerini özgür bir biçimde oluşturmalarına katkıda bulunur. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yaparak yetkinleşmelerini sağlamak programın temel hedeflerindendir. Bölümümüz felsefi etkinliği, öğrencilere kendi düşünme ve eyleme biçimlerini sıkı bir çözümlemeye tabi tutma davranışı kazandıran bir eğitimin temeli olarak görmektedir. Öğrencilerimizin, bölümleriyle işbirliği içinde gerçekleştirecekleri bu etkinlik yoluyla, hem kendi yaşamlarına hem de toplum yaşamına özgün katkılarda bulunacak hür bireyler olarak yetişmeleri programın ana amacıdır.

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 535Heidegger; Varlık ve Zaman IZ3039
FEL 555Metin OkumaZ3039
FEL 543Siyaset Felsefesi Problemleri IZ3039
FEL 525Spinoza SemineriZ3039

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 502Çağdaş Felsefe Akımları IIZ3039
FEL 520Din FelsefesiZ3039
FEL 530XX. Yüzyıl Fransız Felsefesi IIZ3039

1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 641Sosyal Bilimler FelsefesiS3039
FEL 625Heidegger'in Kant Yorumu IS3039
FEL 623Aristoteles ve Heidegger'de Ontoloji IS3039
FEL 635Metin OkumaZ3039
FEL 611Aydınlanma FelsefesiS3039
FEL 627Ben Felsefeleri: Descartes, Kant, HusserlS3039
FEL 619Modern Fransız FelsefesiS3039
FEL 631Liberalizm IS3039
FEL 633Anarşizm IS3039

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
FEL 60220. YY Felsefesinde Temel Sorular-Yanıtlar IIS3039
FEL 642Sosyal Ontoloji ve EpistemolojiS3039
FEL 626Ludwig WittgeinsteinS3039
FEL 606Aristoteles'ten Habermas'a Etikte Rasyonel Eylem SorunuS3039
FEL 622Aristoteles ve Heidegger'de Ontoloji II
S3039
FEL 624Heidegger'in Kant Yorumu II
S3039
FEL 630Liberalizm II
S3039
FEL 632Anarşizm II
S3039
FEL 610Thomas Kuhn ve Bilim Dışı Alanlara EtkisiS3039


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr