Çeviribilim Doktora Programı


Çeviribilim, hem ulusal hem uluslararası düzlemde, farklı disiplin ve alanlarla yoğun ve dinamik bir sınırdaşlık, komşuluk ve işbirliği ilişkisini sürdüren bir alan olması hasebiyle kendi disipliner özerkliğini uzun yıllardır tanımlama çabası içindedir. Bu anlamda Çeviribilim Anabilim Dalında YL veya Doktora programı olsun, bu geniş yelpazeli alan konumunu karşılamaya ve yansıtmaya çalışmaktadır. Bu alansal gerçekliğe uygun olarak programda Çeviri Eğitimi, Çeviribilim’de Kuramsallaşma, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Politikaları vb. araştırma konularına dönük kendi içinde dengelenen bir spektrum ve perspektif somutlaştırılmıştır.
Aynı anlayışa bağlı olarak Çeviribilim ABD‘na başvuran akademisyen adaylarının farklı lisans çıkışlı olmaları, alanın bu kompleks (çok bireşimli) yapısının bir gereğidir. YL düzeyinde Sosyal Bilimlerden olduğu kadar farklı uzmanlık alanlarından da (İktisat, Mühendislik vd.) öğrenci başvuruları kabul edilmektedir. Programa başvurularda dil çifti koşulunun konmamasının nedeni de yine bu alansal gerçeklikle açıklanabilmektedir. Çeviribilim’in „doğru çeviri yapmayı“ öğreten bir bilim olduğuna yönelik yerleşik yanılgının gereği olarak öğrenciler bu ABD’da alanın bilimsel ve akademik profilini hem gelişimi bakımdan hem şu anki gelişmişlik düzeyi bakımdan tüm içerikleri ile edinmektedir. Farklı yabancı dillerden (Rusça, İspanyolca, Arapça, Farsça vd.) gelen öğrencilerin söz konusu dillerde yapılmış çeviribilimsel yayınları takip edebilmeleri, alanın ve Anabilim Dalı’nın zenginleşmesine zemin hazırlamaktadır; bu durum Anabilim Dalınca da desteklenmektedir.
YL başvurularında alan dışından gelen adaylar, bir yıl „Bilimsel Hazırlık“ derslerini almakla yükümlüdür. Doktora programına Filoloji veya Yabancı Dil Eğitiminden gelen öğrencilere, alana adaptasyon sağlamaları için YL derslerinden temel ve giriş nitelikli dersler önerilmektedir.
ABD içinde geniş ve söz konusu zengin alansal spektruma uygun bir akademisyen kadrosu (2 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi) ders ve tez çalışmalarında öğrencilerin yönelimlerini koordine etmekte, alansal zenginliğin pekişmesine katkıda bulunmaktadır.
Dersler
1. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV 623
Bilim Kuramı ve Çeviribilim I
Z3039
ÇEV 605
Yorumbilim ve Çeviri I
S3037
ÇEV 611
Çeviribilimde Yeni Yönelimler I
S3037
ÇEV 613
Çeviri Yazını I
S3037
ÇEV 615
Çeviribilimde Bilişsel Yaklaşımlar I
S3037
ÇEV 625
Sözlü Çeviri Kuramları I
S3037
ÇEV 627
Çeviri Kuramı Tarihi I
S3037
ÇEV 629
Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi
S3037

2. Dönem Dersleri
KoduAdıZ/STUKAKTS
ÇEV 624
Bilim Kuramı ve Çeviribilim II
Z3039
ÇEV 606
Yorumbilim ve Çeviri II
S3037
ÇEV 612
Çeviribilimde Yeni Yönelimler II
S3037
ÇEV 614
Çeviri Yazını II
S3037
ÇEV 616
Çeviribilimde Bilişsel Yaklaşımlar II
S3037
ÇEV 626
Sözlü Çeviri Kuramları II
S3037
ÇEV 628
Çeviri Kuramı Tarihi I
S3037
ÇEV 630
Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi I
S3037


*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.

**SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme ve SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez. 

***Seminer, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dahil edilmez.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr