İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)


 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans eğitim programı sunmaktadır. Program 3 dönemden oluşmaktadır.

 Dünya ekonomik ve sosyal bakımdan hızla değişmektedir. Ülkemizin de dünyadaki bu hızlı değişime hızla uyum sağlaması bir zorunluluktur. Özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim sonucunda yeni meslekler, iş alanları ve iş arama araçları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle işgücü piyasasında yer alan bireylerin kariyer gelişimi konusunda danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programının temel amacı artan rekabet ortamında, insan kaynaklarının başarılı bir şekilde nasıl yönetileceği, kariyer planlamasının doğru bir bibimde nasıl yapılacağı ve bu konularda uzamanlaşmış personelin nasıl tedarik edilebileceği konusunda hem kamu hem de özel sektör uygulayıcılarına gereksinim duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 Disiplinler arası bir niteliğe sahip olan program Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İşletme Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programda yer alan dersler ve öğretim üyeleri aşağıda yer almaktadır.
 Kariyer Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgücü Piyasası ve İstihdam Politikaları Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk, İşe Alım ve Yerleştirme Süreci, Motivasyon Yönetimi, İş Analizi ve Performans Yönetimi, Ücret Politikaları ve Bordrolama, Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri, Organizasyonlarda Davranış, İş Yaşamında Etik, İşletmecilikte Güncel Konular, İş ve Örgüt Sosyolojisi, Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler, Toplam Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Finansçı Olmayan Yöneticiler için Temel Finans, Takım Çalışması ve Liderlik, İş Yaşamında Çatışma Yönetimi

Dersler

1. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
İKD 501KARİYER DANIŞMANLIĞI303
İKD 503İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ303
İKD 505İŞ GÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI303
İKD 507SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ303
2. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
İKD 512GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK303
İKD 514İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU303
İKD 530İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME SÜRECİ303
İKD 536ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ303
İKD 546KÜRESELLEŞME, REKABET VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ303
3. Dönem Dersleri
KoduAdıTeo.Uyg.KrediAKTS
İKD 541İŞ VE ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ303
İKD 543TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER303
İKD 555TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ303
İKD 557İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ303
İKD 561TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK303

DÖNEM PROJESİ3031
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr