Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Dersleri


Lisansüstü programları açık olmakla birlikte Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalımız, uzun bir dönem öğrenci alımı ve öğretim/araştırma faaliyetlerini durdurmasının ardından tekrar faaliyetlerini başlatmak için hazırlanmaktadır. Planlanan yeni dönem için, klasik bir filoloji perspektifinden uzak, günümüz (teknolojik, alansal, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkiler bazlı) gelişmeleri de araştırma hedefleri arasında harmanlayan, dinamik bir bilim kurumu olmak, birincil amaçtır. ABD’da kuşkusuz her filoloji alanında olduğu kadar dil ve edebiyat konuları yine taşıyıcı saç ayaklarıdır, fakat özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısındaki “edimsel dönüşüm”den sonra “dil” de “edebiyat” da yerleşik yapısalcı perspektifinden ayrışarak, daha karmaşık bir araştırma evrenine geçişi zorlamıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak Almanya’da olsun, tüm dünyadaki Alman Filolojisi (“Germanistik”) olsun, alanın sınırları üzerinde sürdürülen yoğun ve zorlayıcı tartışmaya koşut olarak ülkemizde de bu çağdaş bilimsel ve filolojik yönelimlere vurgu, ABD’da hem programın kendisinde, hem araştırma içeriklerinde kendini duyumsatmaktadır.
Dinamik bir araştırma evrenini ima eden Alman Dili ve Edebiyatı, uzmanlık alanları birbirinden farklı ve zengin bir öğretim üyesi kadrosunu gerektirmektedir; programın oluşturulması ve geliştirilmesi evrelerinde ABD’na katılacak öğretim üyelerinin bu doğrultuda çeşitlilik ve spesifik uzmanlık birikimlerine sahip olmaları ABD’nın işlevsel, gerçekçi ve çağdaş bir Lisansüstü ortamı yürütmesinde merkezi rol oynayacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr