Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı


Karşılaştırmalı edebiyat araştırmaları, 19. yüzyılın ortalarında akademik özerklik kazanmış, edebiyat fenomenini bütün boyutlarıyla inceleyen heyecan verici bir çalışma alanıdır. Farklı dillerde üretilen sözlü ve yazılı edebi eserlerin kendi aralarında kurdukları benzersiz ilişkileri konu edindiği kadar, doğa bilimlerinden plastik sanatlara, felsefeden beşeri bilimlere birçok bağımsız disiplinle sürekli etkileşim halindedir. Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı da bu temel çerçeveyi esas alarak Türk ve dünya edebiyatını yenilikçi ve sorgulayıcı bakış açılarıyla ele alan bilimsel, düşünsel, sanatsal, eleştirel çalışmaların üretilmesi için bir alan açmayı hedeflemektedir.   


Programa kabul edilen öğrenciler, dünya edebiyatının yalnızca klasiklerini, kanonik eserlerini değil, kanon dışında kalmış yazar ve metinlerini de çalışarak kültürel birikime önemli katkılar sağlayacaklardır. Birden çok dil ve edebiyatta yetkin donanıma sahip yüksek lisans mezunlarıyla program, Türkiye’deki ve dünyadaki Karşılaştırmalı Edebiyat ve Filoloji Bölümlerinde çalışma yeterliğine sahip nitelikli edebiyat bilimci ve akademisyenler yetiştirmeyi en temel amaçları arasında görmektedir. Bunun dışında medya/yayıncılık sektörü, kültürel birikime dayanan kamu kurumları ve özel kuruluşlar, programın vereceği mezunların birikimlerinden üst düzeyde yararlanabilir. 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


DERSLER


GÜZ DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KAR 501

Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş 

3

0

3

8

SOBE 501**

Bilimsel Etik

2

0

2

2

SOBE 502**

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

UAD*

Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

4

4


GÜZ DÖNEMİ

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KAR 503

Edebî Etki ve Alımlama Estetiği

3

0

3

8

KAR 505

Edebiyat ve Psikanaliz

3

0

3

8

KAR 507

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet

3

0

3

8

KAR 509

Edebiyat Eleştirmenleri ve Eleştiri Tarzları

3

0

3

8

KAR 511

Edebiyat ve Zaman

3

0

3

8

KAR 513

Edebiyat ve Sinemada Tıp, Sağlık ve Beden

3

0

3

8

KAR 515

Yeni Medya Sanatı ve Edebiyat

3

0

3

8

KAR 517Felsefe ve Edebiyat

3038BAHAR DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KAR 502

Edebiyat Kuramları

3

0

3

8

EZ1002

Bilimsel Etik

2

0

2

2

EZ1001

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

UAD*

Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

4

8


YL Semineri ***

-

-

-

-BAHAR DÖNEMİ

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KAR 504

Kültürel Paradigmalar

3

0

3

8

KAR 506

Alman Romantizmi

3

0

3

8

KAR 508

Modern Fransız Felsefesinde Edebiyat Fikri

3

0

3

8

KAR 510

Bir Dünya Edebiyatı Olarak Türk Edebiyatı

3

0

3

8

KAR 512

Edebi Körlük

3

0

3

8

KAR 514

Edebiyat ve Felsefede Dramatik Düşünce

3

0

3

8

KAR 516

Karşılaştırma: Edebî-Felsefî İncelemeler      

3

0

3

8

KAR 518Sanat Felsefesi

3038

*UAD, her dönem alınması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dâhil edilmez.


**SOBE 501 Bilimsel Etik ve SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersleri, mezun olana kadar herhangi bir dönemde alınması gereken  zorunlu bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dâhil edilmez. 


*** YL Semineri, tez dönemine başlamadan önce başarıyla tamamlanması gereken bir ders olup, kredi olarak hesaplamaya dâhil edilmez.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr