EBELİK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TUK

ECTS

ZORUNLU DERSLER

EBE 504

Fizyopatoloji I

(2+0) 2

4

EBE 505

Fizyopatoloji II

(2+0) 2

4

EBE 512

Seminer

Kredisiz

0

EBE 513

Kadın SağlIğI ve HastalIklarI

(2+2) 3

6

EBE 514

Ebelikte Perinatoloji

(2+2) 3

6

EBE 515

Üreme SağlIğI ve Aile PlanlamasI

(2+2) 3

6

EBE 516

Doğum Bilgisi

(2+2) 3

6

EBE 518

Yaz UygulamasI

Kredisiz

0

EBE 519

EBELİKTE TEMEL KAVRAMLAR

(1+0) 1

3

EBE 600

UzmanlIk Alan Dersi

(4+0) 4

2

SEÇMELİ DERSLER

EBE 507

SağlIk Hizmetlerinde Etik

(2+0) 2

6

EBE 517

AraştIrma Yöntemleri

(2+0) 2

4

EBE 520

NEONATOLOJİ

(2+2) 3

6

 

Diploma EkleriEbelik Anasayfa